Rada Nadzorcza

Lustracja SM „Nadodrze”

Walne Zgromadzenie Członków

2024 rok

Uchwały nr 13-15 Rady Nadzorczej z dnia 21 maja 2024 r. 

Uchwały nr 9-12 Rady Nadzorczej z dnia 25 kwietnia 2024 r. 

Uchwały nr 3-8 Rady Nadzorczej z dnia 15 lutego 2024 r.

Uchwały nr 1-2 Rady Nadzorczej z dnia 25 stycznia 2024 r.

2023 rok

2022 rok 

2021 rok 

2020 rok

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok

2008 rok

List polustracyjny 2021 r.

List polustracyjny 2020 r. – Strzelecka

List polustracyjny 2017 r.

List polustracyjny 2014 r.

List polustracyjny 2011 r.

List polustracyjny 2008 r.

2024 rok

2023 rok

2022 rok 

2020 rok

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok