Rada Nadzorcza

Lustracja SM „Nadodrze”

Walne Zgromadzenie Członków

2023 rok 

Uchwały nr 40-42 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 36-37 Rady Nadzorczej z dnia 25 maja 2023 r.

Uchwały nr 33-35 Rady Nadzorczej z dnia 26 kwietnia 2023 r. 

Uchwały nr 31-31 Rady Nadzroczej z dnia 30 marca 2023 r.

Uchwały nr 17-30 Rady Nadzorczej z dnia 16 lutego 2023 r.

Uchwały nr 1-16 Rady Nadzorczej z dnia 26 stycznia 2023 r.

2022 rok 

2021 rok 

2020 rok

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok

2008 rok

List polustracyjny 2021 r.

List polustracyjny 2020 r. – Strzelecka

List polustracyjny 2017 r.

List polustracyjny 2014 r.

List polustracyjny 2011 r.

List polustracyjny 2008 r.

2023 rok

2022 rok 

2020 rok

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok