Rada Nadzorcza

Lustracja SM „Nadodrze”

Walne Zgromadzenie Członków

2021 rok 

Uchwały nr 38-40 Rady Nadzorczej z dnia 25 listopada 2021 r.

Uchwały nr 35-37 Rady Nadzorczej z dnia 21 października 2021 r. 

Uchwały nr 31-34 Rady Nadzorczej z dnia 23 września 2021 r.

Uchwały nr 29-30 Rady Nadzorczej z dnia 30 czerwca 2021 r.

Uchwały Rady Nadzorczej nr 27-28 z dnia 27 maja 2021 r.

Uchwały Rady Nadzorczej nr 23-26 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała nr 22 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2021 r.

Uchwały nr 16-21 Rady Nadzorczej z dnia 11 lutego 2021 r.

Uchwały nr 1-15 Rady Nadzorczej z dnia 21 stycznia 2021 r.

2020 rok

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok

2008 rok

List polustracyjny 2020 r. – Strzelecka

List polustracyjny 2017 r.

List polustracyjny 2014 r.

List polustracyjny 2011 r.

List polustracyjny 2008 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 02.07.2020 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 3.12.2019 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 21-23.05.2019 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 15.11.18 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 22-24.05.18 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 26.10.2017r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 8-11.05.2017 r. oraz 15-18.05.2017 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 31 maja, 1 i 2 czerwca 2016

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 26 listopada 2015 r.

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 19-21 maja 2015

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia 12-22 maja 2014

1. Sprawozdanie finansowe:

2. Sprawozdanie Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

3. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.

4. Uchwały nr  9-23 Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie.