Rada Nadzorcza

Lustracja SM „Nadodrze”

Walne Zgromadzenie Członków

2022 rok 

Uchwały nr 49-52 Rady Nadzorczej z dnia 24 listopada 2022 r. 

Uchwały nr 44-48 Rady Nadzorczej z dnia 29 września 2022 r.

Uchwały nr 35-43 Rady Nadzorczej z dnia 23 czerwca 2022 r.

Uchwały nr 30-34 Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2022 r.

Uchwała nr 29 Rady Nadzroczej z dnia 20 maja 2022 r.

Uchwały nr 24-28 Rady Nadzorczej z dnia 14 kwietnia 2022 r.

Uchwały nr 21-23 Rady Nadzorczej z dnia 31 marca 2022 r.

Uchwały nr 16-20 Rady Nadzorczej z dnia 22 lutego 2022 r.

Uchwały nr 1-15 Rady Nadzorczej z dnia 25 stycznia 2022 r.

2021 rok 

2020 rok

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok

2013 rok

2012 rok

2011 rok

2010 rok

2009 rok

2008 rok

List polustracyjny 2021 r.

List polustracyjny 2020 r. – Strzelecka

List polustracyjny 2017 r.

List polustracyjny 2014 r.

List polustracyjny 2011 r.

List polustracyjny 2008 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 2.06.2022 r.

Uchwały Walnego Zgromadzenia 9-11.05.2022 r.

2020 rok

2019 rok

2018 rok

2017 rok

2016 rok

2015 rok

2014 rok