Projekty UE

Tytuł projektu: „Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogowa”

Nazwa Wnioskodawcy: WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA ALEJA WOLNOŚCI 65, 67, 69.

Partner: Wspólnota Mieszkaniowa „Zielony Dom” Aleja Wolności 42.

Przedmiotem projektu jest termomodernizacja budynków mieszkalnych należących do Wspólnot Mieszkaniowych na terenie miasta Głogowa, budynki znajdują się pod adresami: Al. Wolności 65, 67, 69 i Al. Wolności 42.

Cele projektu to: zwiększenie efektywności energetycznej budynku, poprawa środowiska naturalnego poprzez spadek emisji gazów cieplarnianych, a także zmniejszenie rocznego zużycia energii, integracja społeczna, podwyższenie świadomości ekologicznej wśród społeczności lokalnej.

Data zakończenia rzeczowej realizacji projektu: 2018-11-30.

Dofinansowanie projektu z UE: 582 238,82 zł.

Planowany cel pragniemy osiągnąć poprzez następujące działania:

Budynek mieszkalny przy Al. Wolności 65, 67, 69:

  • System ogrzewania – Usprawnienie polegające na zmianie ogrzewania indywidualnego w lokalach mieszkalnych na węzeł cieplny podłączony do sieci ciepłowni lokalnej.
  • System przygotowania ciepłej wody użytkowej – Usprawnienie systemu przygotowania ciepłej wody użytkowej polegające na zmianie sposobu przygotowania c.w.u. z indywidualnego na węzeł cieplny wpięty do sieci ciepłowni lokalnej.
  • Ocieplenie ścian zewnętrznych.
  • Ocieplenie połaci dachu

Budynek mieszkalny przy Al. Wolności 42:

  • Ocieplenie ścian zewnętrznych.
  • Wymiana okien piwnicznych.
  • Wymiana drzwi wejściowych.
  • Wymiana okien klatki schodowej.

Oprócz termomodernizacji Wnioskodawca planuje takie działania jak: montaż systemu zarządzana energią, edukacja mieszkańców z zakresu korzystania z systemu, a także informująca o przeprowadzonych pracach, ich efektach i korzyściach dla środowiska naturalnego. Ponadto Wnioskodawca dostosuję termomodernizowane budynki do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez montaż linii naprowadzających dla osób słabowidzących i niewidomych. Poprzez wszystkie działania pragniemy zapobiegać dyskryminacji (w tym przypadku ze względu na niepełnosprawność), a także zapewnić równy dostęp i pełne uczestnictwo we wszystkich dziedzinach życia. Ponadto pragniemy przeszkolić mieszkańców w zakresie obsługi innowacyjnych technologii, a także edukować w zakresie ochrony środowiska.