Skład Rady Osiedla „Piastów Śląskich B”

  1. Renata Tarnowska – Sekretarz

  2. Agnieszka Karwat – Przewodnicząca

  3. Monika Marciniak-Walkowiak – Z-ca Przewodniczącej

  4. Janusz Nowotniak

  5. Wojciech Ruta

  6. Stanisław Wolski

  7. Anna Dajerling

  8. Aleksander Góralczyk

  9. Leszek Lerch

Administracja Osiedla Piastów Śląskich B

Administracja Osiedla
Piastów Śląskich „B”

ul. Jagiellońska 22a
tel. 76 852 08 80
e-mail: piastowb@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Anna Młyniec

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 73 558,5 m2
Liczba mieszkań: 1 196

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla „Piastów Śląskich B”

Zużycie ciepła w budynkach

Galeria: