Skład Rady Osiedla „Piastów Śląskich B”

  1. Renata Tarnowska

  2. Agnieszka Karwat

  3. Monika Marciniak-Walkowiak

  4. Ryszard Kucharzyszyn

  5. Waldemar Witkowski

  6. Stanisław Wolski

  7. Zbigniew Tomczyk

  8. Aleksander Góralczyk

  9. Leszek Lerch

Administracja Osiedla Piastów Śląskich B

Administracja Osiedla
Piastów Śląskich „B”

ul. Jagiellońska 22
tel. 76 852 08 80
e-mail: piastowb@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Anna Młyniec

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 73 558,5 m2
Liczba mieszkań: 1 196

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla „Piastów Śląskich B”

Galeria: