Wzory pism

Numer dokumentu Nazwa dokumentu Link do pobrania dokumentu
1 Przekierowanie korespondencji Pobierz plik PDF (343 KB)
2 Oświadczenie o liczbie mieszkańców w sprawie gospodarowania odpadami Pobierz plik PDF (431 KB)
3 Przekazanie nadpłaty za mieszkanie na konto Pobierz plik PDF (175 KB)
4 Przekazanie nadpłaty za CO na konto Pobierz plik PDF (350 KB)
5 Przeksięgowanie nadpłaty za mieszkanie Pobierz plik PDF (174 KB)
6 Dane kontaktowe dla Spółdzielni Pobierz plik PDF (594 KB)
7 Wniosek o wydanie zaświadczenie o niezaleganiu Pobierz plik PDF (64 KB)
8 Wniosek w sprawie montażu instalacji klimatyzacji w lokalu mieszkalnym Pobierz plik PDF (553 KB)
9 Wniosek w sprawie ubezpieczenia mieszkania Pobierz plik PDF (1,32 MB)
10 Deklaracja przystąpienia do Spółdzielni Pobierz plik PDF (290 KB)
11 Kwestionariusz nabycie członkostwa Pobierz plik PDF (297 KB)
12 Wniosek o wykup lokalu Pobierz plik PDF (490 KB)
13 Wniosek o najem miejsca postojowego Pobierz plik PDF (228 KB)
14 Wniosek o wydanie kopii dokumentów Pobierz plik PDF (36 KB)