Wakacyjna Praca dla Młodych w Głogowie

Wakacyjna Praca dla Młodych 2023Dokumenty

Kiedy będzie realizowany program?

Program będzie realizowany w dwóch dwutygodniowych turnusach w miesiącu lipcu 2024 r.

Kto może zgłosić się do programu?

W programie mogą wziąć udział osoby, które w dniu 1 lipca 2024 będą miały skończone 16 lat. Górna granica wieku to 20 lat. Uczestnik programu musi być mieszkańcem Gminy Miejskiej Głogów i być uczniem lub studentem (posiadać aktualną legitymację szkolną lub studencką lub mieć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki).

Jak można zgłosić się do programu?

Rekrutację do programu przeprowadzimy w czerwcu 2024 r.

Jaki są warunki pracy i płacy?

Zadania dla uczestników to przede wszystkim proste prace konserwatorskie i pielęgnacja terenów zielonych należących do SM Nadodrze i Gminy Miejskiej Głogów. W razie niesprzyjających warunków pogodowych uczestnicy będą wykonywać prace porządkowe w budynkach mieszkalnych lub drobne prace biurowe w administracjach SM. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę z logo programu, czapkę, wodę pitną i rękawice ochronne do pracy. Wynagrodzenie to iloczyn przepracowanych godzin o stawkę godzinową aktualnie obowiązują w danym roku.

Osoba odpowiedzialna za program:

Lidia Chyb-Rodak

tel. 76 852 07 08 lub 516 283 827

e-mail: media@smnadodrze.pl

Kontakt tylko w godzinach pracy Spółdzielni.