Wakacyjna Praca dla Młodych w Głogowie

Wakacyjna Praca dla Młodych 2022

Kiedy będzie realizowany program?

Program będzie realizowany w dwóch dwutygodniowych turnusach w miesiącu lipcu 2023 r.

Kto może zgłosić się do programu?

W programie mogą wziąć udział osoby, które w dniu 1 lipca 2023 będą miały skończone 16 lat. Górna granica wieku to 20 lat. Uczestnik programu musi być mieszkańcem Gminy Miejskiej Głogów i być uczniem lub studentem (posiadać aktualną legitymację szkolną lub studencką lub mieć zaświadczenie ze szkoły o pobieraniu nauki).

Jak można zgłosić się do programu?

Rekrutacja do programu odbędzie się w czerwcu ( dokładne miejsce oraz czas będą udostępnione  bliżej terminu rekrutacji). Każdy chętny wypełnia kartę zgłoszeniową, na której wpisuje swoje imię i nazwisko, adres i numer telefonu. Karty zgłoszeniowe będą dostępne na miejscu w czasie rekrutacji lub będzie możliwość pobrania ich ze strony. Wybór uczestników następuje poprzez losowanie.  Lista wylosowanych osób będzie dostępna na stronie www.smnadodrze.pl.

Uczestnicy są zobowiązani do dostarczenia do Spółdzielni dokumentów niezbędnych do sporządzenia umowy i podjęcia pracy. Wylosowani uczestnicy będą zobowiązani do odbycia szkolenia z zakresu BHP.

Jaki są warunki pracy i płacy?

Zadania dla uczestników to przede wszystkim proste prace konserwatorskie i pielęgnacja terenów zielonych należących do SM Nadodrze i Gminy Miejskiej Głogów. W razie niesprzyjających warunków pogodowych uczestnicy będą wykonywać prace porządkowe w budynkach mieszkalnych lub drobne prace biurowe w administracjach SM. Każdy uczestnik otrzyma koszulkę z logo programu, czapkę, wodę pitną i rękawice ochronne do pracy. Każdy pracownik w ciągu dwóch tygodni wypracuje 45 godzin. Wynagrodzenie to iloczyn przepracowanych godzin o stawkę godzinową aktualnie obowiązują w danym roku.

Osoba odpowiedzialna za program:

Lidia Chyb-Rodak

tel. 76 852 07 08 lub 516 283 827

e-mail: media@smnadodrze.pl

Kontakt tylko w godzinach pracy Spółdzielni.