Skład Rady Osiedla „Kopernik C”

  1. Ryszard Semeniuk

  2. Zdzisław Wandycz

  3. Jerzy Woźniak

  4. Mariusz Michnikowski

  5. Krystyna Sytnik

  6. Maria Dziuba

  7. Adam Jasiński

  8. Waleria Cebulska

  9. Lech Ratajczak

Administracja Osiedla Kopernik C Głogów

Administracja Osiedla Kopernik „C”

ul. Gwiaździsta 27
tel. 76 852 08 60
e-mail: kopernikc@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Czesław Sawicki

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 121 213,20 m2
Liczba mieszkań: 2 243

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Kopernik C”

Galeria: