Skład Rady Osiedla „Kopernik C”

  1. Ryszard Semeniuk – Sekretarz

  2. Jan Kaszowski

  3. Jerzy Woźniak

  4. Elżbieta Wasilewska

  5. Mariusz Michnikowski – Przewodniczący

  6. Marcin Tobólski

  7. Marin Dziuba

  8. Edward Grubecki

  9. Waleria Cebulaska

  10. Lech Ratajczak – Z-ca Przewodniczącego
Administracja Osiedla Kopernik C Głogów

Administracja Osiedla Kopernik „C”

ul. Gwiaździsta 27
tel. 76 852 08 60
e-mail: kopernikc@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Krzysztof Walkowiak

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 121 213,20 m2
Liczba mieszkań: 2 243

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Kopernik C”

Galeria: