Przypominamy, że na mocy umowy Spółdzielni z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA o wykonywanie czynności administracyjnych w celu złagodzenia skutków przyszłych zdarzeń losowych, takich jak: kradzież z włamaniem, wandalizm, pożar, itp. od 2015 roku funkcjonuje w Spółdzielni dobrowolne ubezpieczenie ze składką ratalną płatną w opłacie za mieszkanie.

Już najniższa składka w wysokości 9,00 złotych miesięcznie zabezpiecza Państwa samych i Państwa majątek przed ewentualnymi roszczeniami ze strony poszkodowanych osób trzecich. Oznacza to, że w przypadku, gdy np. zalejemy sąsiada, nasze dziecko spowoduje szkodę (bawiąc się piłką, jeżdżąc na rowerze), nasz pies podczas spaceru pogryzie osobę trzecią, Państwo lub inni członkowie rodziny wyrządzą szkodę, UNIQA TU SA w ramach ubezpieczenia ze składką płatną przy opłacie za mieszkanie pokryje wszelkie roszczenia ze strony poszkodowanych.

Ubezpieczeniem objęte jest wyposażenie Państwa mieszkania – ruchomości domowe oraz stałe elementy mieszkania, m.in. stała zabudowa meblowa, powłoki malarskie, drzwi i okna, jak również pomieszczenia gospodarcze, w tym piwnica i garaż. Ubezpieczenie chroni Państwa majątek przed zalaniem oraz zdarzeniami losowymi, tj. pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna czy katastrofą budowlaną. Zakres obejmuje również kradzież z włamaniem, rabunek czy akt wandalizmu.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

  1. Prosimy o wypełnienie załączonego wniosku, zaznaczenie wybranego wariantu ubezpieczenia z wysokością składki i sumy ubezpieczenia.
  2. Wnioski będą zbierane przez osoby upoważnione, w określonym terminie. Dokładne data odbioru wniosku będzie podana na ogłoszeniu na klatce schodowej. Wnioski można również składać osobiście w Administracji Osiedla.

Wszelkich informacji o ubezpieczeniu udzielą Państwu pracownicy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A pod numerami telefonów 71 339 32 27, 71 339 32 01 lub 694 44 32 46.

Wszyscy z Państwa, którzy zdecydują się skorzystać z załączonej oferty otrzymają indywidualną polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po opłaceniu pierwszej raty składki.

Użytkownicy lokali mieszkalnych, którzy są już ubezpieczeni w ramach proponowanego ubezpieczenia, nie muszą ponownie składać wniosków, chyba że chcą dokonać zmiany sumy ubezpieczenia.

Pobierz wniosek o ubezpieczenie