Przypominamy, że na mocy umowy Spółdzielni z Towarzystwem Ubezpieczeń UNIQA o wykonywanie czynności administracyjnych w celu złagodzenia skutków przyszłych zdarzeń losowych, takich jak: kradzież z włamaniem, wandalizm, pożar, itp. od 2015 roku funkcjonuje w Spółdzielni dobrowolne ubezpieczenie ze składką ratalną płatną w opłacie za mieszkanie.

Już najniższa składka w wysokości 12,00 złotych miesięcznie zabezpiecza Państwa samych i Państwa majątek przed ewentualnymi roszczeniami ze strony poszkodowanych osób trzecich. Oznacza to, że w przypadku, gdy np. zalejemy sąsiada, nasze dziecko spowoduje szkodę (bawiąc się piłką, jeżdżąc na rowerze), nasz pies podczas spaceru pogryzie osobę trzecią, Państwo lub inni członkowie rodziny wyrządzą szkodę, UNIQA TU SA w ramach ubezpieczenia ze składką płatną przy opłacie za mieszkanie pokryje wszelkie roszczenia ze strony poszkodowanych.

Ubezpieczeniem objęte jest wyposażenie Państwa mieszkania – ruchomości domowe oraz stałe elementy mieszkania, m.in. stała zabudowa meblowa, powłoki malarskie, drzwi i okna, jak również pomieszczenia gospodarcze, w tym piwnica i garaż. Ubezpieczenie chroni Państwa majątek przed zalaniem oraz zdarzeniami losowymi, tj. pożarem, powodzią, uderzeniem pioruna czy katastrofą budowlaną. Zakres obejmuje również kradzież z włamaniem, rabunek czy akt wandalizmu.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

  1. Prosimy o wypełnienie załączonego wniosku, zaznaczenie wybranego wariantu ubezpieczenia z wysokością składki i sumy ubezpieczenia.
  2. Wnioski należy składać osobiście w Administracji Osiedla.

 

Wszelkich informacji o ubezpieczeniu udzielą Państwu pracownicy UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A pod numerami telefonów 882 173 795, 604 112 728 lub 694 443 246.

Wszyscy z Państwa, którzy zdecydują się skorzystać z załączonej oferty otrzymają indywidualną polisę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie będzie obowiązywać od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po opłaceniu pierwszej raty składki.

Pobierz wniosek o ubezpieczenie