O Spółdzielni

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie:

  • Mirosław Dąbrowski – Prezes Zarządu,
  • Leszek Szulc – Zastępca Prezesa ds. eksploatacyjno-technicznych,
  • Teresa Masny – Zastępca Prezesa ds. finansowych – Główny Księgowy.

 

Istotą działalności spółdzielni mieszkaniowej jest zrzeszanie się osób zainteresowanych wspólnym działaniem na rzecz zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. Realizując tę zasadę Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie posiada zasoby mieszkaniowe obejmujące 14 752 mieszkań o łącznej powierzchni 766 534,48 m2  oraz lokale usługowe i garaże o łącznej powierzchni 34 197 m2 Spółdzielnia zarządza 349 budynkami i terenami o łącznej powierzchni 99,38 ha. (dane z dnia 07.11.2022 r.)

 

Obecnie członkami spółdzielni jest 16 880 osób fizycznych i prawnych. (dane z dnia 07.11.2022)

 

Spółdzielnia objęła w administrowanie także wspólnoty mieszkaniowe. Wraz z właścicielami wspólnot administruje kilkunastoma nieruchomościami.

 

Głogowska Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” dzięki sprawnej pracy oraz dobrej organizacji zdobyła na głogowskim rynku nieruchomości opinię firmy rzetelnej i kompetentnie zarządzanej.

Odpowiedzialność społeczna

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” jest firmą odpowiedzialną społecznie. Od lat wspiera wiele instytucji oraz wydarzeń, czynnie włączając się w życie społeczne Głogowa.

Komenda Powiatowa Policji w Głogowie – Spółdzielnia dofinansowuje zakup pojazdów lub innego sprzętu, czym przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców.

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – Spółdzielnia systematycznie współfinansuje zakup pojazdów lub innego sprzętu, który poprawia bezpieczeństwo mieszkańców.

Cross Straceńców – Spółdzielnia jest oficjalnym patronem Biegu Małego Straceńca i jednym ze sponsorów całej imprezy, w której uczestniczą całe rodziny.

Wakacyjne Strefy Animacji – Spółdzielnia jest współorganizatorem imprezy, która promuje wartości rodzinne i sportowy tryb życia, a także rozwija talenty.

Hospicjum w Głogowie – Spółdzielnia czynnie włącza się w promowanie idei budowy Hospicjum.

Ponadto Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie realizuje programy poprawiające bezpieczeństwo mieszkańców, integrujące lokalną społeczność i wspierające seniorów. Spółdzielnia w różnej formie wspiera wiele organizacji pozarządowych, szkół, klubów sportowych i parafii. Wspomaga też organizację imprez kulturalnych, sportowych i edukacyjnych.

Historia

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie została powołana do życia w 1963 roku. Walne Zgromadzenie Założycielskie odbyło się 12 listopada 1963r. Uchwalono podczas niego statut spółdzielni, określono plan jej działalności oraz dokonano wyboru Rady Spółdzielni. Tego samego dnia Rada Spółdzielni dokonała wyboru organu wykonawczego, czyli Zarządu Spółdzielni w osobach:

  • Zdzisław Hłodowski,
  • Stanisław Humski,
  • Henryk Balcer.

3 grudnia 1963r. spółdzielnia została wpisana postanowieniem Sądu Powiatowego w Nowej Soli do rejestru sądowego. I właśnie ten dzień przyjmuje się za datę powstania SM „Nadodrze”. Pierwszym budynkiem przejętym od Powiatowej Rady Narodowej był budynek przy Alei Wolności 44-46, który dał początek pierwszemu osiedlu „Śródmieście”.

W miarę upływu czasu i intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego powstawały kolejne osiedla: Hutnik, Chrobry, Kopernik A, B i C oraz Piastów Śląskich A i B.

Na przestrzeni lat dużą popularnością cieszyła się działalność osiedlowych klubów kultury: Nadodrze, Azuryt, Miedziak, Skorpion, Pegaz i Korona, które skupiały wokół siebie nie tylko dzieci i młodzież, ale również starszych. Obecnie, w związku z postępującymi zmianami społecznymi i cywilizacyjnymi, żaden z nich już nie funkcjonuje.

Najważniejsze nagrody oraz wyróżnienia: