Skład Rady Osiedla „Piastów Śląskich A”

  1. Jerzy Świdziński

  2. Zbigniew Niziałek

  3. Jerzy Sypniewski

  4. Jolanta Kuczkowska

  5. Stanisław Klucha

  6. Bogdan Kornacki

  7. Ewa Kozłowska

  8. Piotr Kalinowski

  9. Zbigniew Bilski

Administracja Osiedla Piastów Śląskich A

Administracja Osiedla
Piastów Śląskich „A”

ul. Rycerska 17
tel. 76 852 08 70
e-mail: piastowa@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Adam Paluch

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 96 445,70 m2
Liczba mieszkań: 1 592

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Piastów Śląskich A”

Galeria: