Skład Rady Osiedla „Piastów Śląskich A”

  1. Anna Nowak

  2. Bernard Nowak

  3. Jerzy Sypniewski – Sekretarz

  4. Jolanta Kuczkowska – Przewodnicząca

  5. Stanisław Klucha

  6. Bogdan Kornacki

  7. Ewa Kozłowska

  8. Piotr Kalinowski – Z-ca Przewodniczącego

  9. Zbigniew Bilski

Administracja Osiedla Piastów Śląskich A

Administracja Osiedla
Piastów Śląskich „A”

ul. Rycerska 17a
tel. 76 852 08 70
e-mail: piastowa@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Adam Paluch

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 96 445,70 m2
Liczba mieszkań: 1 592

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Piastów Śląskich A”

Zużycie ciepła w budynkach

Galeria: