Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA

Misją Stowarzyszenia jest przeciwdziałanie wszelkim rodzajom przemocy wobec dzieci i młodzieży oraz pomaganie dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom. Stowarzyszenie kieruje się zasadą poszanowania godności, praw i wolności człowieka i angażuje działania całego środowiska, aby skuteczniej chronić dzieci i młodych ludzi przed przemocą.

W 2018 roku powstało Centrum Pomocy Dzieciom, które funkcjonuje przy Stowarzyszeniu dla Dzieci i Młodzieży „Szansa” w Głogowie. To jedno z pięciu takich miejsc w Polsce. Pomoc znajdą tam dzieci, które doznały przemocy, były wykorzystywane seksualnie, uczestniczą w procedurach prawnych lub znajdują się w sytuacjach kryzysowych.

CPD to miejsce, gdzie dziecko razem z rodzicami lub opiekunami otrzyma kompleksową pomoc. Będzie mieć tu zapewnioną interdyscyplinarną diagnozę i interwencję. W zależności od potrzeb skrzywdzone dziecko otrzyma tu pomoc lekarską, psychologiczną i prawną. Dzięki temu, że specjaliści są dostępni w jednym miejscu, dziecko unika odwiedzania wielu gabinetów, szybciej udzielana jest mu pomoc i zdecydowanie skraca się czas interwencji. Młody człowiek otrzymuje szerokie wsparcie w jednym miejscu, które dostosowano i wyposażono tak, aby stwarzało bezpieczną i przyjazną przestrzeń.

Na miejscu znajduje się też przyjazny pokój przesłuchań dla dzieci – dzięki temu dzieci nie muszą iść już do sądu. To sąd przychodzi do nich. Każde dziecko jest przygotowywane do przesłuchania. Wyjaśnia mu się obowiązujące procedury, ale także udziela pomocy w osiągnięciu emocjonalnej i psychicznej gotowości na to doświadczenie. Z przesłuchania realizowane jest nagranie audiowizualne, aby uniknąć powtarzania całej procedury przez różnych specjalistów.

www.szansa.glogow.pl

 

Fundacja Hospicjum Głogowskie

Mówi się, że utworzenie i prowadzenie hospicjum to absolutny standard nowoczesnych społeczeństw. W Głogowie takiego miejsca jeszcze nie ma. Stworzenia hospicjum podjęła się Fundacja, której założyciele twierdzą, że skoro chcemy w tę nowoczesność się wpisać, to zbudowanie takiego miejsca jest naszym obowiązkiem.

Zapewne dla wielu osób hospicjum to, brutalnie mówiąc, umieralnia. To smutne i zapomniane przez innych miejsce, gdzie ludzie starzy, schorowani i porzuceni przez najbliższych odchodzą z tego świata. To stereotypowe myślenie nie ma odzwierciedlenia w rzeczywistości. Współczesne hospicja to miejsca, gdzie umieranie odbywa się w możliwie najbardziej komfortowych warunkach. Komfortowych, to znaczy z zastosowaniem najlepszych technik medycznych, najskuteczniejszych metod znieczulania, wśród wysoko wykwalifikowanego specjalistycznego personelu, w otoczeniu najbliższych.

Hospicjum to miejsce, gdzie chorzy ludzie mogą spędzić ostatnie dni, tygodnie czy miesiące swego życia z dala od bólu. Gdzie ich najbliżsi znajdą profesjonalną pomoc w dniach, kiedy najtrudniej sprostać opiece nad umierającym. Gdzie najnowszą wiedzę i najnowocześniejsze terapie poznają ci, którzy na co dzień zajmować się będą terminalnie chorymi.

Przetarg na budowę placówki został ogłoszony pod koniec 2020 roku. Zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytku planowane jest na rok 2023.

www.hospicjumglogowskie.pl/

 

 

 

 

Stowarzyszenie na Rzecz Integracji i Usamodzielniania DOM w Głogowie

Stowarzyszenie utworzone zostało w 1995 r. Jego założenie wynikało z potrzeby stworzenia szansy na bezpieczny start w dorosłość dla naturalnych i społecznych sierot, absolwentów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Domu Dziecka w Głogowie.

Pozyskany od gminy miejskiej Głogów budynek Stowarzyszenie wyremontowało z pozyskanych środków. Najpierw przeznaczono je na mieszkanie dla sierot, w późniejszym okresie na Centrum Pomocy Osobom Niepełnosprawnym (CPON).

W mieszkaniu chronionym stowarzyszenie realizuje autorski program adaptacji społecznej dla podopiecznych stowarzyszenia. Od początku istnienia programu ze wsparcia w pozyskiwaniu własnego dachu nad głową skorzystało kilkadziesiąt osób. Oprócz prowadzenia mieszkania chronionego, CPON realizuje swoje cele statutowe oraz prowadzi dla mieszkańców Głogowa i powiatu głogowskiego: bezpłatny punkt konsultacyjny (porady prawne, porady psychologiczne, porady pedagogiczne, porady obywatelskie, pomoc socjalna), warsztaty komputerowe, klub „Bratek” z salą fitness, warsztaty językowe, terapię zajęciową.

Misja i działania Stowarzyszenia podporządkowane są idei tworzenia nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego, zorganizowanego wokół zasady równości szans, pomocniczości i solidarności społecznej. Realizowane jest to głównie poprzez przedsięwzięcia służące wyrównywaniu szans ludzi słabszych, zagrożonych wykluczeniem oraz tworzenie silniejszych mechanizmów społecznych dających podopiecznym więcej możliwości na to: „By piękniej, lepiej i szlachetniej żyć”.

Facebook