Akty prawne

 • Statut Spółdzielni – pobierz plik PDF
 • Regulamin Rady Nadzorczej – pobierz plik PDF
 • Regulamin Rady Osiedla – pobierz plik PDF
 • Regulamin zebrania nieruchomości – pobierz plik PDF
 • Regulamin użytkowania budynków – pobierz plik PDF
 • Aneks do regulaminu użytkowania budynków – pobierz plik PDF
 • Regulamin wody – pobierz plik PDF
 • Regulamin centralnego ogrzewania – pobierz plik PDF
 • Aneks do regulaminu centralnego ogrzewania – pobierz plik PDF
 • Regulamin zdawania lokali – pobierz plik PDF
 • Regulamin określający  zasady nabywania członkostwa i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych – pobierz plik PDF
 • Regulamin publikacji reklam na stronie internetowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” – pobierz plik PDF
 • Regulamin „Wakacyjna Praca dla Młodych” – pobierz plik PDF
 • Zasady wyboru członków Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” – pobierz plik PDF
 • Regulamin korzystania z miejsc postojowych w lokalu garażowym wielostanowiskowym na Osiedlu Śródmieście w Głogowie w nieruchomości nr 16 przy ul. Strzeleckiej 1,1A,3 – pobierz plik PDF
 • Regulamin korzystania z miejsc postojowych w lokalu garażowym wielostanowiskowym na Osiedlu Śródmieście w Głogowie w nieruchomości nr 07 przy ul. Powstańców, Rynek, Polska – pobierz plik PDF
 • Regulamin korzystania z podziemnego zespołu garaży na Osiedlu Śródmieście w Głogowie w nieruchomości nr 03 ul. Słowiańska – pobierz plik PDF
 • Regulamin rozliczania kosztów zakupu ciepła do budynku przy ul. Strzeleckiej 1,1a,3 w Spóldzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie – pobierz plik PDF