Skład Rady Osiedla „Kopernik A”

  1. Norbert Skalski

  2. Robert Rzeźniczak

  3. Grzegorz Fortuna

  4. Ryszard Jasiński – Przewodniczący

  5. Alicja Kaczmarek

  6. Kazimierz Mietlicki

  7. Zbigniew Przybyłek – Sekretarz

  8. Grzegorz Szewc

  9. Jerzy Rosa – Z-ca Przewodniczącego

Administracja Osiedla Kopernik A

Administracja Osiedla Kopernik „A”

ul. Perseusza 2
tel. 76 852 08 40
e-mail: kopernika@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Magdalena Nowicka

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 92 323,90 m2
Liczba mieszkań: 1 867

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Kopernik A”

Zużycie ciepła w budynkach

Galeria: