Skład Rady Osiedla „Kopernik A”

  1. Aleksander Jakubowski

  2. Czesław Starczewski

  3. Stanisław Jasek

  4. Ryszard Jasiński

  5. Janusz Mirecki

  6. Kazimierz Mietlicki

  7. Zbigniew Przybyłek

  8. Marian Żołubak

  9. Jerzy Rosa

Administracja Osiedla Kopernik A

Administracja Osiedla Kopernik „A”

ul. Perseusza 2
tel. 76 852 08 40
e-mail: kopernika@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Ewa Telus

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 92 323,90 m2
Liczba mieszkań: 1 867

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Kopernik A”

Galeria: