Skład Rady Osiedla „Chrobry”

  1. Sławomir Bączewski

  2. Bogumił Gałęziowski – Z-ca Przewodniczącego

  3. Bogdan Błaszczykiewicz

  4. Zdzisław Łęski

  5. Józef Mazurkiewicz

  6. Leokadia Kreczmer

  7. Radosłąw Kuc – Sekretarz

  8. Andrzej Kmieć

  9. Andrzej Serwa – Przewodniczący

Administracja Osiedla Chrobry

Administracja Osiedla Chrobry

ul. Armii Krajowej 5
tel. 76 852 08 30
e-mail: chrobry@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Marcin Drozdel

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 99 840,90 m2
Liczba mieszkań: 2 145

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Chrobry”

Zużycie ciepła w budynkach

Galeria: