Zakładka Ciepło zawiera wszystkie działania podejmowane przez Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie w imieniu mieszkańców mające na celu obniżenie wysokości opłat za ciepło systemowe. Dokumenty ułożone są w kolejności chronologicznej względem podejmowanych działań.

Pismo do URE dot. drastycznego poziomu cen energii cieplnej

Odpowiedź URE dot. drastycznego poziomu cen energii cieplnej

Koszty ciepła 2019-2023 r. uwzględniające podwyżki KGHM z maja 2023 r.

Odwołanie od decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki od zatwierdzonych taryf

Decyzja Sądu w sprawie odwołania Spółdzielni Mieszkaniowej Nadodrze w Głogowie

Stanowisko Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 10 maja 2023 roku w sprawie podwyżek cen ciepła systemowego w Głogowie

Pismo do Rzecznika Praw Obywatelskich

Pismo do URE dot. drastycznego poziomu cen energii cieplnej (PONOWNE)

Petycja do Ministerstwa Klimatu

List otwarty Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej NADODRZE do Zarządu KGM Polska Miedź S.A. w sprawie podwyżek cen ciepła

Uchwały nr 40-41 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2023 r.

Uchwała nr 42 Rady Nadzorczej z dnia 29 czerwca 2023 r.

Pismo Biura Rzecznika Praw Obywatelskich do Urzędu Regulacji Energetyki

Odpowiedż URE w sprawie poziomu cen i stawek opłat za ciepło 

Ceny brutto energii cieplnej w poszczególnych miastach

Wysokości zaliczek  oraz ryczałtu na poszczególnych Osiedlach od 1 lipca 2023r.

Podsumowanie projektu termomodernizacji

Odpowiedź URE z dn. 22.05.2023r. na pismo SM Nadodrze w Głogowie z 09.03.2023r.

Pismo do URE zarządców zasobów mieszkaniowych będących odbiorcami ciepła w Głogowie z dn. 06.04.2023r.

Odpowiedź URE z dn. 28.06.2023r. na pismo odbiorców ciepła w Głogowie z 06.04.2023 r.

Stanowisko SM Nadodrze z dnia 11.07.2023 r. do udzielonej odowiedzi URE z dnia 28.06.2023r.

Pismo do Z-cy RPO w sprawie kosztów dostawy energii cieplnej z dnia 12.07.2023 r.

List do Prezesa Energetyki sp. z o.o. Lubin

Prośba mieszkańców Głogowa do Organizacji Związkowych KGHM

Zakup ciepła ze źródła KGHM

Porównanie miast Zagłębia Miedziowego

Pismo do PMG w sprawie zmiany systemu zaopatrzenia miasta Głogowa w ciepło

Postanowienie Sądu Apelacyjnego na zażalenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie