Skład Rady Osiedla „Kopernik B”

  1. Maria Popala

  2. Józef Bandura

  3. Jerzy Redzicki

  4. Paweł Szwajda

  5. Eugeniusz Klawiński

  6. Czesław Badecki

  7. Janusz Szewc

  8. Bronisław Downar

Administracja Osiedla Kopernik B

Administracja Osiedla Kopernik „B”

ul. Kosmonautów Polskich 51/1
tel. 76 852 08 50
e-mail: kopernikb@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Marian Gulkowski

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 119 574,10 m2
Liczba mieszkań: 2 070

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Kopernik B”

Galeria: