Skład Rady Osiedla „Kopernik B”

  1. Maria Popala – Przewodniczaca Rady Osiedla

  2. Bronisław Downar – Z-ca Przewodniczącego
  3. Józef Bandura

  4. Roman Królak

  5. Paweł Szwajda – Sekretarz

  6. Joanna Kaliszewska

  7. Eugeniusz Klawiński

  8. Halina Jasińska

  9. Jadwiga Karbowska
Administracja Osiedla Kopernik B

Administracja Osiedla Kopernik „B”

ul. Kosmonautów Polskich 51/1
tel. 76 852 08 50
e-mail: kopernikb@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Paweł Szywała

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 119 574,10 m2
Liczba mieszkań: 2 070

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Kopernik B”

Zużycie ciepła w budynkach

Galeria: