Skład Rady Osiedla „Kopernik B”

  1. Maria Popala – Przewodniczaca Rady Osiedla
  2. Józef Bandura
  3. Roman Królak
  4. Paweł Szwajda – Sekretarz
  5. Joanna Kaliszewska
  6. Eugeniusz Klawiński
  7. Halina Jasińska
  8. Jadwiga Karbowska
  9. Bronisław Downar – Z-ca Przewodniczącego
  10.  
Administracja Osiedla Kopernik B

Administracja Osiedla Kopernik „B”

ul. Kosmonautów Polskich 51/1
tel. 76 852 08 50
e-mail: kopernikb@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Paweł Szywała

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 119 574,10 m2
Liczba mieszkań: 2 070

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Kopernik B”

Zużycie ciepła w budynkach

Galeria: