Skład Rady Osiedla „Kopernik B”

  1. Maria Popala

  2. Józef Bandura

  3. Roman Królak

  4. Paweł Szwajda – Sekretarz

  5. Joanna Kaliszewska

  6. Eugeniusz Klawiński

  7. Halina Jasińska

  8.  
  9. Bronisław Downar – Z-ca Przewodniczącego

Administracja Osiedla Kopernik B

Administracja Osiedla Kopernik „B”

ul. Kosmonautów Polskich 51/1
tel. 76 852 08 50
e-mail: kopernikb@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Paweł Szywała

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 119 574,10 m2
Liczba mieszkań: 2 070

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Kopernik B”

Galeria: