Skład Rady Osiedla „Hutnik”

  1. Zbigniew Jagustyn

  2. Ryszard Stasiak

  3. Grzegorz Olejnik

  4. Zenon Leczyk

  5. Wiesław Leczycki

  6. Eugeniusz Swojnóg

  7. Kazimierz Wójtowicz

  8. Marek Kipisz

  9. Aleksandra Gieroń

  10. Zbigniew Knysz

Administracja Osiedla Hutnik

Administracja Osiedla Hutnik

ul. Budowlanych 8
tel. 76 852 08 20
e-mail: hutnik@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Małgorzata Waliszewska

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 82 161,20 m2
Liczba mieszkań: 1 915

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Hutnik”

Galeria: