Skład Rady Osiedla „Hutnik”

 1. Zbigniew Jagustyn

 2. Ewa Baranowka – Sekretarz

 3. Jan Cieślik

 4. Jan Danielewski

 5. Elżbieta Molska

 6. Wiesław Leczycki – Przewodniczący

 7. Eugeniusz Swojnóg – Z-ca Przewodniczącego
 8. Kazimierz Wójtowicz

 9. Rafał Zięba

 10. Aleksandra Gieroń

 11. Zbigniew Knysz

Administracja Osiedla Hutnik

Administracja Osiedla Hutnik

ul. Budowlanych 8
tel. 76 852 08 20
e-mail: hutnik@smnadodrze.pl

Kierownik osiedla: Małgorzata Waliszewska

Powierzchnia użytkowa mieszkań: 82 161,20 m2
Liczba mieszkań: 1 915

Wykaz nieruchomości wyodrębnionych w ramach Osiedla “Hutnik”

Zużycie ciepła w budynkach

Galeria: