Strona główna

Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogow Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogow Poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych na terenie miasta Głogow

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie została laureatem I Ogólnopolskiego Konkursu Spółdzielni Mieszkaniowych im. dr Ryszarda Jajszczyka organizowanego przez Związek Rewizyjny...