Pod koniec września dostarczymy do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkań informację o nowej wysokości opłaty za wywóz śmieci, jaka będzie obowiązywać...