Zachęcamy do udziału w ankiecie w Głogowie

Zachęcamy do udziału w ankiecie

W listopadzie Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową przeprowadzi ankietę wśród swoich mieszkańców. Wstępnie wytypowano pięćset adresów, pod które zawitają studenci PWSZ i poproszą o udzielenie odpowiedzi na kilkadziesiąt pytań.

 

Ankieta jest anonimowa. Każdy będzie miał kilka dni na zastanowienie się nad odpowiedziami i wypełnienie ankiety. Po tym czasie studenci ponownie zapukają do mieszkań i poproszą o zwrot wypełnionych formularzy.

Można też pobrać formularz ze strony internetowej SM, odpowiedzieć na pytania i oddać ankietę w dowolnej siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”. Wypełniony formularz można też przysłać pocztą. Na ankiety czekamy do końca listopada.

Na pytania zamknięte odpowiadamy poprzez wstawienie „krzyżyka” przy wybranej odpowiedzi. W pytaniach otwartych prosimy wpisać odpowiedź w wykropkowane miejsca.

Ankieta ma posłużyć pracownikom Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” do usprawnienia pracy i jeszcze lepszego zaspokojenia potrzeb lokatorów. Chcemy również uzyskać informacje na temat tego, co Państwa interesuje, jakie obszary działalności spółdzielni są dla Państwa najważniejsze, co jeszcze możemy zrobić, by poprawić komfort zamieszkiwania.

Będzie to trzecia taka ankieta przeprowadzona wśród mieszkańców. Poprzednie miały miejsce w 2004 i 2011 roku. Wyniki tegorocznej ankiety poznamy na początku 2017 roku.