Wznawiamy przeglądy instalacji w mieszkaniach

Wznawiamy przeglądy instalacji w mieszkaniach

Ponad rok temu kontrole i przeglądy instalacji w naszych budynkach mieszkalnych ograniczone zostały do minimum. Prowadzone były wyłącznie w częściach wspólnych, do mieszkań nasi pracownicy wchodzili tylko w wyjątkowych sytuacjach. Od początku czerwca wznawiamy przeglądy w pełnym zakresie, dlatego prosimy mieszkańców o udostępnianie swoich mieszkań pracownikom spółdzielni.

Każdy właściciel lub zarządca nieruchomości zobowiązany jest do przeprowadzania cyklicznych kontroli instalacji gazowych i elektrycznych. Przez ostatnie miesiące większość takich przeglądów odbywała się wyłącznie w części wspólnej – piwnicy, klatce schodowej. Dzięki temu z jednej strony nie narażaliśmy pracowników i mieszkańców na niepotrzebny kontakt, z drugiej – wyniki takich kontroli gwarantowały w znacznej mierze bezpieczeństwo lokatorom.

Aby jednak okresowe przeglądy dawały zdecydowanie większe bezpieczeństwo i gwarantowały, że instalacje są sprawne – należy sprawdzić je także w mieszkaniach. Dlatego od czerwca wznawiamy przeglądy instalacji gazowej i elektrycznej również w lokalach mieszkalnych.

Informacje o planowanych przeglądach w konkretnych budynkach będą wywieszane na drzwiach zespołów wejściowych. Nasi pracownicy, którzy będą dokonywać przeglądów, wyposażeni zostaną w maseczki ochronne, rękawice, a także płyn do dezynfekcji. Prosimy także, by w miarę możliwości przed wizytą pracowników wywietrzyć mieszkanie oraz zachować bezpieczny dystans w trakcie wykonywania przez nich swoich obowiązków.

Najważniejsze dla obu stron jest to, by pracownik spółdzielni przebywał w mieszkaniu jak najkrócej. Dlatego prosimy, by umożliwić pełny dostęp do miejsc, w których będą wykonywane pomiary i kontrole. Jeśli to możliwe, warto sprzątnąć lub przesunąć przedmioty, które mogłyby utrudniać wykonanie czynności związanych z przeglądem.

Sytuacja pandemiczna zdaje się stabilizować, wciąż jednak obowiązuje stan epidemii. Dlatego prosimy o poważne potraktowanie zaleceń. Stosując się do nich zapewnimy sobie wzajemnie bezpieczeństwo.