W okresie jesienno-zimowym często narzekamy na wilgoć w mieszkaniach

Wentylacji grawitacyjnej musimy pomagać

W okresie jesienno-zimowym często narzekamy na wilgoć w mieszkaniach. Winy z reguły doszukujemy się w wentylacji, która rzekomo nie spełnia swojego zadania. Zapominamy jednak o podstawowych prawach fizyki. Aby wilgotne i zanieczyszczone powietrze opuściło nasze mieszkanie kanałami wentylacyjnymi, musimy do mieszkania wpuścić świeże powietrze z zewnątrz.

W naszych budynkach mamy do czynienia z wentylacją grawitacyjną. Do jej sprawnego działania potrzebna jest tak zwana infiltracja powietrza, czyli niezbędne jest zachowanie bilansu powietrza w lokalu. Mówiąc wprost – ilość powietrza nawiewanego musi być równa ilości powietrza wywiewanego. Dlatego dla prawidłowego działania wentylacji trzeba zadbać o odpowiednie doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz.

Można to zrobić na dwa sposoby – często wietrząc mieszkanie (przynajmniej rozszczelniając okna) lub montując nawiewniki okienne, które bez naszego zaangażowania same zadbają o napływ powietrza. Ważne jest też to, by przepływ powietrza możliwy był pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami w lokalu. Stąd montowanie drzwi z otworami w ich dolnej części. Dzięki temu pozbędziemy się wilgotnego i zanieczyszczonego powietrza z kuchni, łazienki i toalety.

Ostatnim elementem wpływającym na prawidłowo działającą wentylację jest drożność przewodów kominowych. Stąd cykliczne przeglądy w naszych mieszkaniach, które pozwalają zlokalizować problemy. Poza tym musimy pamiętać o regularnym czyszczeniu kratek osłaniających ujścia wentylacyjne. Nie powinniśmy ich zaklejać lub zakrywać.

Jeśli nie zapewnimy odpowiedniej wentylacji, na nic zdadzą się próby podnoszenia temperatury wewnątrz pomieszczeń, gdyż odparowana woda nie znajdując ujścia z wentylacją będzie gromadzić się w ścianach, meblach, dywanach, ubraniach itp. Efektem tego może być zawilgocenie ścian, zagrzybienie pomieszczeń i co najgorsze – problemy zdrowotne domowników – alergie, astma, trudności z koncentracją oraz choroby układu krążenia.

Odpowiednia wentylacja pozwoli również uniknąć ciągu wstecznego, czyli nawiewu zimnego powietrza przez kanały wentylacyjne. Taki ciąg wsteczny występuje w momencie, gdy w pomieszczeniu wentylowanym powstaje podciśnienie lub silny wiatr wytwarza nadciśnienie w przewodzie kominowym. Wówczas kanał wywiewny będzie pełnił rolę otworu nawiewnego. W przypadku naszego budownictwa najczęściej sytuacja taka występuje w pomieszczeniach wc, gdzie z uwagi na brak grzejnika utrzymujemy najniższą temperaturę. Jeśli nie wietrzymy lub nie mamy nawiewników, a grzejnik zamontowany w łazience odkręcony jest na pozycję maksymalną, ciepłe powietrze z tego pomieszczenia unosi się do góry i uchodzi przez kratkę wentylacyjną wywiewną powodując zasysanie chłodnego powietrza z toalety. W ten sposób jego niedobór jest uzupełniany kratką wentylacyjną wywiewną w wc i pojawia nam się ciąg wsteczny.