Ważne wytyczne dotyczące działania instalacji grzewczej od 15 września

Ważne wytyczne dotyczące działania instalacji grzewczej od 15 września

Mając na uwadze zbliżający się sezon grzewczy wraz dostawcą ciepła prosimy mieszkańców o zakończenie wszelkich prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania do dnia 15 września.

Po tym czasie instalacje zostaną uzupełnione wodą, by przed sezonem zlokalizować ewentualne usterki i przecieki. Prosimy również o nastawienie zaworów termostatycznych w pozycji maksymalnego otwarcia, czyli na „5”. Jeżeli w tym czasie pojawią się jakieś problemy związane z instalacją centralnego ogrzewania, prosimy zgłaszać je w administracjach poszczególnych osiedli lub Pogotowiu Awaryjnemu pod numerem 994.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” nie ma zapisanej konkretnej daty kiedy uruchamiamy centralne ogrzewanie. Ten termin uzależniony jest od pogody dlatego liczymy, że sprzyjająca aura utrzyma się jak najdłużej. Jeśli temperatura powietrza spadnie na tyle, że w mieszkaniach zrobi się chłodniej, bezzwłocznie włączymy ogrzewanie.

Chcemy podkreślić iż od lat obserwujemy szczególnie w okresie wiosenno-jesiennym prognozy pogody publikowane przez kilka wiarygodnych instytucji w celu trafnego określenia odpowiedniej daty włączenia i wyłączenia centralnego ogrzewania.