Walne „sprawozdawcze” po pandemii

Walne „sprawozdawcze” po pandemii

W związku z wciąż trwającym stanem epidemii nie odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni, które tradycyjnie odbywało się wiosną, a na którym między innymi przedstawiane były sprawozdania finansowe oraz z działalności Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zgodnie z art. 90 Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 568 ze zm.) Walne Zgromadzenie „sprawozdawcze” za 2020 rok i wyborcze do Rady Nadzorczej będzie zwołane w terminie 6 tygodni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii COVID-19.

Bez zmian przygotowywany jest natomiast „Informator o działalności Spółdzielni w 2020 roku”. W formie drukowanej trafi do mieszkańców pod koniec maja.