Wakacyjna Praca po pandemii wraca

Wakacyjna Praca dla Młodych

Wakacyjna Praca dla Młodych to jeden z największych programów zatrudnieniowych dla młodzieży. Przez kilkanaście lat jego funkcjonowania liczba uczestników przekroczyła znacznie tysiąc osób.

Rekrutację do programu przeprowadzimy 11 czerwca 2024 r. na Sali Zebrań przy ul. Rycerska 17c (Osiedle Piastów Śląskich A ). W godzinach 14-16 będą wydawane formularze zgłoszeniowe, w których podajemy imię, nazwisko, numer telefonu oraz adres zamieszkania. Taki wypełniony formularz będzie trzeba wrzucić do urny. Ze wszystkich zebranych formularzy po godzinie 16-stej wylosujemy osoby, które wezmą udział w tegorocznej edycji programu.

W ostatnich edycjach w programie brało udział jednorazowo 70-90 osób. W tym roku możemy zatrudnić 66 osób. Dotychczas było to możliwe w dużej mierze dzięki wsparciu finansowemu Gminy Miejskiej Głogów. W tym roku ponownie wystąpiliśmy z wnioskiem o taką pomoc. Wniosek został pozytywnie rozpatrzony i Gmina Miejska przekazała na realizację programu 50 tysięcy złotych.

Ostatnie dni czerwca będą czasem składania dokumentów rekrutacyjnych, przeprowadzenia szkolenia z zakresu bhp oraz podziału uczestników na osiedla, na których będą pracować. Po tych formalnościach będzie można zacząć już faktyczną pracę w terenie. Planujemy zorganizowanie dwóch turnusów – pierwszy  w dniach 1-12 lipca oraz 15-26 lipca. Dzienny czas pracy wynosi 4 godziny.

Od początku program ma jedno założenie – edukować młodych głogowian na kilku płaszczyznach. Po pierwsze ma przygotować do poruszania się po rynku pracy. Dlatego też uczestnicy przechodzą rekrutację, wypełniają dokumenty aplikacyjne, odbywają szkolenie bhp, podpisują umowy, wystawiają rachunki za pracę. Dokładnie tak, jak to jest w przypadku „dorosłych” pracowników.

Dowiadują się też, czym jest i jak funkcjonuje spółdzielnia mieszkaniowa. Poznają specyfikę pracy administracji osiedlowych, a także pań sprzątających i panów konserwatorów, z którymi współpracują, na co dzień. Dzięki temu nabierają szacunku do wykonywanych przez nich zadań.

Staramy się, by każdy uczestnik Wakacyjnej Pracy trafił na osiedle, na którym mieszka. Dzięki temu młodzi stają się potem ambasadorami swoich osiedli. Po wykonaniu prac przez długie miesiące, a nawet lata, doglądają ich efektów i pilnują, by nikt nie zniszczył tego, co sami wykonali. Dbają, więc o tereny zielone, które pielęgnowali, ławki czy trzepaki, które malowali, chodniki, które zamiatali.

Rodzice uczestników programu często wspominają, że po Wakacyjnej Pracy ich dzieci nabrały szacunku do pieniędzy. Wiedzą, że trzeba się sporo napracować, by na koniec miesiąca na konto wpłynęła wypłata, którą potem trzeba rozsądnie gospodarować.

Program uczy pracy w zespole i współodpowiedzialności za wyniki. Pozwala również wykorzystać potencjał młodych ludzi oraz ich zaangażowanie do pracy. Jest też formą zagospodarowania ich czasu wolnego podczas wakacji. Energia młodzieży, spożytkowana w konstruktywny sposób, nie będzie szukała ujścia w mniej odpowiednich zachowaniach.

Więcej informacji na temat Programu w zakładce Wakacyjna Praca dla Młodych.