Uruchamiamy nowy eBOK

Uruchamiamy nowy eBOK

W marcu uruchomiony został nowy eBOK, czyli elektroniczne Biuro Obsługi Klienta. System umożliwia zainteresowanym użytkownikom lokali mieszkalnych podgląd salda rozliczeń ze spółdzielnią, w tym przede wszystkim z tytułu opłat za mieszkanie oraz zużycie wody. Nowy eBOK wymaga nadania nowych uprawnień do logowania.

Aby otrzymać Identyfikator i Hasło, należy wypełnić elektroniczny formularz na stronie: www.smnadodrze.pl/e-bok Wysłanie wypełnionego formularza będzie możliwe po wpisaniu wszystkich niezbędnych danych i potwierdzeniu zapoznania się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych. Na wskazany adres mailowy wysłane zostanie potwierdzenie wypełnienia formularza. Po weryfikacji i nadaniu uprawnień użytkownik otrzyma kolejnego maila z Identyfikatorem i kilkoma informacjami dotyczącymi eBOK. Hasło startowe do zalogowania wysłane zostanie w wiadomości tekstowej SMS na podany numer telefonu. Ten etap może potrwać kilka dni.

Po otrzymaniu danych do logowania możliwe będzie korzystanie z systemu eBOK. Podczas pierwszego logowania pojawi się komunikat z prośbą o zmianę Hasła, które od tej pory będzie używane do logowania. Hasło musi się składać z minimum 7 znaków, zawierać minimum jedną literę, w tym przynajmniej jedną dużą literę. Po zalogowaniu użytkownik zostanie przeniesiony do systemu eBOK, którego główne menu znajduje się po lewej stronie. Składa się ono maksymalnie z ośmiu pozycji. Więcej informacji na temat poruszania się po systemie eBOK oraz o danych, które publikuje, można znaleźć w instrukcji obsługi zamieszczonej na stronie internetowej: www.smnadodrze.pl/e-bok

Nowy eBOK pozwala obecnie na podgląd salda rozliczeń z tytułu opłat za mieszkanie oraz zużycie wody. Jest to zupełnie inny program od poprzedniego, nie tylko pod względem graficznym, ale też pokazuje więcej informacji niż starsza wersja.

To pierwszy etap wdrażania systemu. Przygotowujemy już kolejne funkcje i możliwości, które daje eBOK. O ich uruchamianiu będziemy informować w przyszłości.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU eBOK w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie