Ubezpiecz mieszkanie z Uniqa TU S.A.

Ubezpiecz mieszkanie z Uniqa TU S.A.

Na podstawie umowy zawartej z UNIQA TU S.A.. Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” wyraził zgodę na przeprowadzenie przez UNIQA kampanii informacyjnej mającej na celu podniesienie świadomości ubezpieczeniowej mieszkańców. Oferta firmy daje możliwości skorzystania z dedykowanego ubezpieczenia na terenie zasobów Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze”. Przedstawiciel firmy UNIQA dostarczy do skrzynek lokatorskich materiały marketingowe. Ubezpieczenie jest dobrowolne, a taka forma ubezpieczenia może być korzystna ze względu na składkę miesięczną wliczoną w wysokość opłat za mieszkanie.