Szukamy dodatkowych oszczędności energii

Szukamy dodatkowych oszczędności energii

Ekologia, zobowiązania unijne oraz polityka państwa wymuszają na nas nowe rozwiązania technologiczne związane z energooszczędnością. Na przestrzeni ostatnich lat przeprowadziliśmy wiele działań mających na celu oszczędzanie energii w naszych nieruchomościach. Wciąż też prowadzimy nowe zadania.

Większość naszych budynków jest po termomodernizacji z czego 65 dociepliliśmy w oparciu o środki unijne. Kończymy również pięcioletni program wymiany głowic termostatycznych na nowe typu „K” z nastawą od 2. Do tego oświetlenie w częściach wspólnych oraz napędy dźwigów wymieniamy na energooszczędne od wielu lat.

Aktualnie w związku z bardzo wysoką inflacją oraz rosnącymi cenami za ciepło Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie podejmuje szereg działań w celu zminimalizowania jego zużycia. Jednym z takich zadań jest wymiana starych kaloryferów w suszarniach oraz wózkowniach na nowe mniejsze. W tych pomieszczeniach, które nie są użytkowane, kaloryfery będą odłączone. Będzie to kolejny element, który powinien w pewnym stopniu wpłynąć na zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną.

Przed sezonem uruchomiliśmy przegląd systemów grzewczych w naszych zasobach w celu wyłapania ewentualnych usterek i usunięcia ich przed sezonem. Weryfikujemy prawidłowość pracy zaworów podpionowych w systemie grzewczym. Wprowadzamy dodatkowy program EGAIN sterujący pracą węzłów cieplnych, dzięki któremu ich praca jest bardziej efektywna, a zarazem przynosi nam oszczędności energii.

Niestety obecnie nasi dostawcy nie dają nam gwarancji na stabilizację. Energetyka oraz WPEC bazują na taryfach zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki, dlatego nie mamy możliwości negocjowania cen. Sytuacja zmusza nas do działań skierowanych na ograniczanie zużycia ciepła.