Środki na dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych

Środki na dostosowanie mieszkań do potrzeb osób niepełnosprawnych

Powiat Głogowski ma do dyspozycji kwotę ponad 3 mln złotych na wsparcie osób niepełnosprawnych. Duża część tej kwoty zostanie przeznaczona na usuwanie barier architektonicznych: wybudowanie podjazdów, zamontowanie wind i platform lub dostosowanie mieszkań do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Spółdzielnia Mieszkaniowa Nadodrze w Głogowie od lat współpracuje z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, by ułatwić niepełnosprawnym wyjście z mieszkań i poruszanie się po osiedlach.

Osiedla, którymi zarządza Spółdzielnia, to w większości budynki wielkopłytowe budowane kilkadziesiąt lat temu. Nikt wówczas nie myślał o potrzebach osób z niepełnosprawnościami, najważniejsze było wybudowanie jak największej liczby mieszkań w krótkim czasie. Obecnie dla wielu starszych i niepełnosprawnych osób takie budynki stały się swego rodzaju więzieniem. Trudno im wyjść na zewnątrz, gdy do pokonania jest kilka pięter. Nawet jeżeli w budynku jest winda, to i tak pozostają jeszcze schody z parteru na poziom chodnika.

Od lat Spółdzielnia stara się dostosować wieżowce do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. W pięciu budynkach wysokich wybudowano podjazdy lub zamontowano specjalne platformy. W tegorocznych planach inwestycyjnych jest natomiast przebudowa szybów windowych w wieżowcach przy ul. Oriona 2-4 oraz Galileusza 2-4, by winda zjeżdżała do poziomu chodnika. Wydatki na tego typu zadania są znaczne i trudne do poniesienia, gdyby ktoś indywidualnie wnioskował o wsparcie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dlatego Spółdzielnia bierze te zadania na siebie. Tym bardziej, że w dalszej perspektywie taki podjazd czy winda będzie służyć nie jednej osobie, a większej grupie mieszkańców. Celem na najbliższe lata jest więc dostosowanie jak największej liczby budynków do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie można też uzyskać na remont mieszkania, w tym na przykład na dostosowanie łazienki do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Aby uzyskać więcej informacji na temat możliwości pozyskania środków na usuwanie barier architektonicznych, należy skontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Wszystkie aktualne wnioski do pobrania znajdują się na stronie internetowej www.pcpr.glogow.pl. W celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości można się kontaktować pod nr telefonu 76 837 35 04.