Spotkanie Zarządu Spółdzielni z posłem Wojciechem Zubowskim

Spotkanie Zarządu Spółdzielni z posłem Wojciechem Zubowskim

Zarząd Spółdzielni spotkał się w dniu dzisiejszym z Posłem Ziemi Głogowskiej Panem Wojciechem Zubowskim.

Jest to kolejne spotkanie w sprawie omówienia wysokości opłat za ciepło dla mieszkańców Głogowa. Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” przedstawiła Panu Posłowi podjęte działania oraz przypomniała o zbliżającym się okresie zakończenia obowiązywania Rządowej Tarczy Energetycznej z dniem 31.12.2023r. Aktualnie dzięki wsparciu Rządowej Tarczy mieszkańcy ponoszą koszt 191,67 zł/1GJ energii jednak po zakończeniu obowiązywania rekompensaty cena ciepła będzie wynosić 246,10 zł za 1 GJ. Pan Poseł poinformował Zarząd, że poruszał temat stawek opłat za ciepło dla mieszkańców Głogowa z przedstawicielami KGHM i spółki „Energetyka”. Pan Poseł w dalszym ciągu będzie zabiegał o obniżenie stawek opłat za ciepło dla mieszkańców Głogowa.