Podłączenie płyty indukcyjnej

Podłączenie płyty indukcyjnej

Płyty indukcyjne z roku na rok stają się coraz popularniejszym sprzętem AGD. Jej podłączenie może jednak wymagać remontu instalacji elektrycznej.

Kiedy już zdecydujemy się na montaż płyty indukcyjnej, na początek należy złożyć w administracji osiedla wniosek o zgodę na montaż takiej kuchenki. W odpowiedzi otrzymamy warunki techniczne takiego przyłączenia.

Kuchenki indukcyjne mogą być podłączone do instalacji elektrycznej na dwa sposoby: zasilanie trójfazowe (400 V) i zasilanie jednofazowe (230 V). Przy instalacji 230 V powinien być zastosowany przewód zasilający o minimalnym przekroju 3×4 mm2, natomiast przy instalacji 3-fazowej – 5×2,5 mm2. Kuchenkę indukcyjną możemy podłączyć w układzie 1-fazowym do mocy 5,4 kW w całym mieszkaniu, natomiast w układzie 3-fazowym do mocy 14 kW. Warto już podczas prac remontowych w kuchni zdecydować o sposobie podłączenia płyty. W razie czego unikniemy późniejszego kucia ścian i przerabiania instalacji.

Poza tym, aby zapobiec zbyt dużemu obciążeniu instalacji elektrycznej, płytę indukcyjną zasila się osobnym obwodem elektrycznym z odpowiednim zabezpieczeniem (dane dotyczące bezpiecznika podawane są w instrukcji urządzenia).

Po uzyskaniu zgody przez spółdzielnię i dostosowaniu instalacji elektrycznej, lokator musi wystąpić do Przedsiębiorstwa Energetycznego o zwiększenie mocy przyłączeniowej lub zmianę układu z 1-fazowego na 3-fazowy. Informację dotyczącą mocy przyłączeniowej, można znaleźć w umowie zawartej z dostawcą energii elektrycznej. Jeśli jest konieczność rozplombowania licznika energii elektrycznej, fakt ten należy również zgłosić do Przedsiębiorstwa Energetycznego.

Teraz możemy przystąpić do właściwego montażu płyty, który powinien być wykonany przez wykwalifikowanego elektryka. Chodzi nie tylko o względy bezpieczeństwa, ale też ewentualną późniejszą reklamację. Aby nie utracić gwarancji na sprzęt, po pierwsze podłączenie musi być wykonane zgodnie z zaleceniami producenta, po drugie – w karcie gwarancyjnej musi być pieczątka specjalisty, który dokonał montażu.

Kiedy już wszystkie warunki zostały spełnione i kuchenka została zainstalowana, lokator powinien złożyć w administracji schemat zasilania oraz badania kontrolno-pomiarowe wykonanej instalacji (pomiar rezystancji izolacji przewodów, skuteczność samoczynnego wyłączenia zasilania).