Petycja skierowana do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w związku z cenami na rynku kosztów ciepła

Petycja skierowana do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w związku z cenami na rynku kosztów ciepła

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie podejmuje działania w związku z cenami na rynku kosztów ciepła. Przyłączamy się do ogólnopolskiej akcji zarządców nieruchomości wielolokalowych.

Zaproponowane formy ograniczenia wysokości ponoszonych kosztów ogrzewania nie stanowią oczekiwanego poziomu pomocy gospodarstwom domowym w budynkach zasilanych w ciepło systemowe. Dla odbiorców ciepła w Głogowie Przedsiębiorstwo Energetyczne tylko w 2022 roku, w okresie od stycznia do sierpnia, podniosło cenę zakupu i dostawy energii o ponad 60%. Uwzględniając okres od 01.07.2021 r. ten wzrost przekracza do sierpnia 2022 r. 85 % ceny za GJ. Zaproponowana forma pomocy w postaci średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą sprowadziła się w naszym przypadku do 5 % obniżki kosztu produkcji ciepła bez przesyłu, a ustawa po nowelizacji dopuszcza dalszy wzrost cen o 40% w stosunku do poziomu kosztów na dzień 30 września 2022 r. Dla mieszkańców Głogowa oznacza to możliwość następnego, drastycznego wzrostu kosztów ogrzewania co potwierdza opublikowana w dniu 22 lutego 2023 r. Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 9/2023.

Tak wysoki wzrost cen ciepła jest dużym obciążeniem w budżetach domowych i jest niezrozumiały również w porównaniu z wysokością inflacji oraz malejącymi cenami gazu na rynkach światowych.

Korzystając z prawa do składania petycji, wniosków, skarg na podstawie art. 63 Konstytucji RP. wyrażamy sprzeciw przeciwko uregulowaniom w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, które naszym zdaniem zostały wprowadzone zbyt późno i w sposób krzywdzący dla wielu odbiorców w budynkach wielorodzinnych.

W związku z powyższym przygotowaliśmy petycję skierowaną do Ministerstwa Klimatu i Środowiska w której prosimy o:

  • zmianę zapisu w ustawie z dnia 15 września 2022 r. odnoszącego się do daty bazowej z 30 września na 01 stycznia 2022 r.,
  • dostosowanie Taryf energetycznych do cen uwzględniających aktualne ceny paliw na rynkach hurtowych,
  • wprowadzenie rekompensat lub innych działań osłonowych ograniczających wzrost kosztów energii cieplnej powyżej inflacji w formie prostej, zrozumiałej dla odbiorców, aktualizowanej co do wysokości np. w cyklach 6 miesięcznych.

 

Petycje będą dostępne dla mieszkańców w formie papierowej w Administracjach Osiedli. Istnieje również możliwość wydrukowania ze strony. Pod petycją podpisują się wszyscy pełnoletni użytkownicy lokalu (nie tylko członkowie spółdzielni). Podpisane petycje prosimy dostarczać do administracji swoich osiedli.

Petycja do pobrania i wydrukowania (PDF)