Napisaliśmy do Prezesa Energetyki sp. z o.o. Lubin

Napisaliśmy do Prezesa Energetyki sp. z o.o. Lubin

W nawiązaniu do otwartości na dialog oraz konstruktywną rozmowę reprezentowane przez Firmy Grupy Kapitałowej KGHM S.A. zwróciliśmy się do Prezesa Energetyki Sp. z o.o. Lubin z prośbą o złożenie w trybie pilnym wniosku o zmianę obowiązującej Taryfy dla ciepła.

Każdy miesiąc przyspieszenia wniosku o zmianę Taryfy dla Ciepła w zakresie kosztów jego produkcji jest bardzo istotny dla naszych mieszkańców i zostanie bardzo przychylnie przyjęty przez społeczność Głogowa.

Liczymy na zrozumienie i pomoc Pana Prezesa w poruszanej kwestii.

Zobacz list do Prezesa Energetyki sp. z o.o. Lubin