Lokal na sprzedaż ul. Wojska Polskiego

Na sprzedaż lokal mieszkalny położony w Głogowie  ul. Wojska Polskiego 13/15 – pow. użytkowa 44,20 m2

Lokal położony jest na IV piętrze, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju.

Cena wywoławcza do przetargu – 176.000,00 zł

  1. Data przeprowadzenia przetargu (licytacji) – 20 września 2021 r. godz. 8.00
  2. Miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Spółdzielni przy ul. Generała Sikorskiego 48 – pok. Nr 3 na parterze budynku.
  3. Wpłata wadium w wysokości 2.000,00 zł na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.
  4. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium do dnia 17 września 2021 r. do godz. 12-tej, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – w Kancelarii znajdującej się na parterze budynku – pok. Nr 10 lub drogą mailową: czlonkowski@smnadodrze.pl
  5. Oglądanie mieszkania – po umówieniu terminu z pracownikami Administracji Osiedla „Chrobry – ul. Armii Krajowej 5 tel. 76/ 85 20 830, kom. 501 502 933.
  6. Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.
  7. Opłaty za lokal – opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od dnia 21 września 2021 r.
  8. Wydanie lokalu – w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty ceny nabycia i podpisaniu umowy przedwstępnej.

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu określającego zasady nabywania członkostwa i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych (…) w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, które znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z dn. 07.12.2017r. poz. 2278).

Spółdzielnia zastrzega prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 76/ 85 20 781 lub 76/ 85 20 780, kom. 501 503 147.