Działamy, by minimalizować zużycie ciepła

Od ponad roku ceny energii cieplnej rosną w szybkim tempie. Decyduje o tym wiele czynników, na które w większości nie mamy wpływu. Pozostaje nam jedynie troska o jej racjonalne zużycie, by ponoszone koszty były jak najmniejsze.

Rok temu inflacja wynosiła 4,5 % i wydawało się, że w porównaniu z poprzednimi latami, jest wysoka. Dzisiaj mamy wskaźnik inflacji w wysokości 13,9 % (dane z maja 2022 r.) i zapowiedzi, że to nie koniec. Skutki wysokiej inflacji odczuwamy na każdym kroku, a szczególnie w dziedzinie energetyki i paliw. W ubiegłym roku kupowaliśmy GJ energii cieplnej za ok. 60 zł. Obecnie – na początku nowego sezonu grzewczego – zakup energii cieplnej wymaga wydania 120 zł za GJ. Mamy więc wzrost o 100 %. W porównaniu do innych sposobów ogrzewania wzrost cen energii w naszym przypadku wygląda i tak korzystnie, bo cena węgla wzrosła o ok. 200 %, a ekogroszku o ponad 150 %. Do tego dochodzi fakt, że odbiorcy ciepła nie mają możliwości negocjowania cen ciepła z dostawcą, ponieważ bazuje on na taryfach zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki. W takiej sytuacji mocno stawiamy na działania umożliwiające ograniczenie zużycia ciepła w naszych budynkach.

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie prowadzi takie działaniaenergooszczędne od wielu lat. Były to programy centralne oraz działania realizowane w poszczególnych nieruchomościach: termomodernizacja budynków, hydrauliczne zrównoważenie przepływu w instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż zaworów termostatycznych, izolacja instalacji c.o. i ciepłej wody, montaż zaworów regulacyjnych na cyrkulacji c.w., wymiana okien, automatyka pracy węzłów cieplnych. Ponadto w wielu przypadkach mieszkańcy decydują się na indywidualne rozliczenie kosztów ciepła według podzielników kosztów.

W nadchodzącym sezonie grzewczym nastąpią zmiany w zasadach rozliczenia kosztów ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i środowiska z 7 grudnia 2021 roku odbiorcy ciepła mają obowiązek wprowadzenia nowych przepisów w nieprzekraczającym terminie 12 miesięcy. Do najważniejszych zmian należą te w zakresie zasad rozliczenia transportu i cyrkulacji ciepłej wody, obowiązek montażu indywidualnych podzielników kosztów  (chyba, że odbiorcy udokumentują nieopłacalność ich montażu i stosowania) oraz zasady informacji na temat kosztów ciepła. Oczywiście to najważniejsze kwestie wynikające z rozporządzenia, które szczegółowo określa wiele innych obowiązków, takich jak wodomierze ciepłej wody, liczniki ciepła itp. Te elementy systemu Spółdzielnia wprowadziła już wcześniej i funkcjonują u nas od lat.

Wymienione powyżej działania przyniosły wymierny skutek. W latach 90. nasza Spółdzielnia miała u dostawcy ciepła zamówione 96 MW energii na rok, w celu zapewnienia właściwego komfortu cieplnego i zużywaliśmy 550 tysięcy GJ energii w sezonie grzewczym. Dzisiaj mamy zamówione 56 MW/rok i zużywamy około 400 tysięcy GJ w sezonie. Oznacza to redukcję zużycia ciepła o ok. 20 procent. Dla przykładu możemy przywołać ograniczenie kosztów zużycia ciepła w budynkach przy ul. Orbitalnej 21-23 i 25-27. Ostatnie trzy sezony przed termomodernizacją wskazywały zużycie ciepła w tych budynkach na poziomie 2900-3000 GJ rocznie. Po dociepleniu w kolejnych trzech sezonach odnotowaliśmy spadek do poziomu 2000-2100 GJ rocznie, co daje ok 30 procent oszczędności ciepła. Co ważne, w budynkach nie wprowadzono rozliczenia na podstawie indywidualnych podzielników kosztów ciepła.

Pomimo tak znacznego obniżenia zużycia, w obecnych warunkach „szalejących” kosztów energii musimy szukać dalszych możliwości ograniczenia obciążeń związanych z ogrzewaniem. Prowadzone są analizy skuteczności odnawialnych źródeł energii, mamy zamontowaną instalację fotowoltaniczną, a w najbliższym czasie uruchomimy instalację grzewczą w oparciu o pompy ciepła. Jeśli uzyskane w ten sposób efekty będą wymierne, w przyszłości będzie można szukać w tych kierunkach możliwości redukcji kosztów.

Poszczególne działy i jednostki Spółdzielni prowadzą też stałą kampanię informacyjną, mającą na celu przekazanie mieszkańcom wiedzy niezbędnej do racjonalnego korzystania z ciepła. Są to artykuły w „Magazynie Lokatora”, audycje radiowe i telewizyjne oraz informacje na Zebraniach Wyodrębnionych Nieruchomości.