Drożeje ciepło i odbiór śmieci

Drożeje ciepło i odbiór śmieci

Do mieszkańców wysyłane są zawiadomienia o wysokości opłat za mieszkanie, które będą obowiązywać od 1 lipca tego roku. Zmiany stawek są podyktowane kolejnymi podwyżkami taryf za energię cieplną i podgrzanie wody oraz zmianami w opłatach za gospodarowanie odpadami. Oba te składniki, choć niezależne od spółdzielni, wchodzą w skład opłaty za mieszkanie.

Rok temu inflacja wynosiła 4,5 % i wydawało się, że w porównaniu z poprzednimi latami, jest wysoka. Dzisiaj mamy wskaźnik inflacji w wysokości 13,9 % (dane z maja 2022 r.) i zapowiedzi, że to nie koniec. Skutki wysokiej inflacji odczuwamy na każdym kroku, a szczególnie w dziedzinie energetyki i paliw. W ubiegłym roku kupowaliśmy 1 GJ energii cieplnej za ok. 60 zł. Obecnie – na początku nowego sezonu grzewczego – zakup energii cieplnej wymaga wydania 120 zł za 1 GJ. Mamy więc wzrost o 100 %. W porównaniu do innych sposobów ogrzewania wzrost cen energii w naszym przypadku wygląda i tak korzystnie, bo cena węgla wzrosła o ok. 200 %, a ekogroszku o ponad 150 %. Do tego dochodzi fakt, że odbiorcy ciepła nie mają możliwości negocjowania cen ciepła z dostawcą, ponieważ bazuje on na taryfach zatwierdzanych przez Urząd Regulacji Energetyki. W takiej sytuacji mocno stawiamy na działania umożliwiające ograniczenie zużycia ciepła w naszych budynkach.

Te działania energooszczędne (termomodernizacja budynków, hydrauliczne zrównoważenie przepływu w instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, montaż zaworów termostatycznych, izolacja instalacji c.o. i ciepłej wody, montaż zaworów regulacyjnych na cyrkulacji c.w., wymiana okien, automatyka pracy węzłów cieplnych) przyniosły wymierny skutek. W latach 90. nasza Spółdzielnia miała u dostawcy ciepła zamówione 96 MW energii na rok, w celu zapewnienia właściwego komfortu cieplnego i zużywaliśmy 550 tysięcy GJ energii w sezonie grzewczym. Dzisiaj mamy zamówione 56 MW/rok i zużywamy około 400 tysięcy GJ w sezonie. Oznacza to redukcję zużycia ciepła o ok. 20 procent.

Pomimo tak znacznego obniżenia zużycia, w obecnych warunkach „szalejących” kosztów energii, zmuszeni jesteśmy do podniesienia zaliczek na poczet c.o. Wysokość zaliczek za centralne ogrzewanie obowiązujących od 1 lipca 2022r. kształtuje się na poszczególnych osiedlach w sposób następujący:

OSIEDLE

BUDYNKI ROZLICZANE WG WSKAZAŃ PODZIELNIKÓW

BUDYNKI ROZLICZANE PROPORCJONALNIE DO POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ

ŚRÓDMIEŚCIE

4,90 – 6,90 zł/m2

3,90 – 7,20 zł/m2

HUTNIK

5,10 – 7,20 zł/m2

CHROBRY

3,50 – 5,70 zł/m2

4,40 – 7,30 zł/m2

KOPERNIK A

4,70 – 5,10 zł/m2

5,10 – 7,00 zł/m2

KOPERNIK B

4,10 – 4,70 zł/m2

4,90 – 6,00 zł/m2

KOPERNIK C

3,90 – 6,40 zł/m2

PIASTÓW ŚL. A

4,10 – 5,50 zł/m2

4,50 – 7,60 zł/m2

PIASTÓW ŚL. B

3,70 – 6,90 zł/m2

3,80 – 7,90 zł/m2

 

Drugim elementem, który wpływa na zmianę wysokości opłat za mieszkanie są nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami. Podczas sesji Rady Miejskiej w Głogowie, która odbyła się 31 maja, zatwierdzono zmiany w opłatach za odbiór odpadów. Na podstawie nowej uchwały od 1 lipca głogowian czeka podwyżka. W zależności od liczby osób zamieszkujących lokal, podwyżka wyniesie od kilku do nawet kilkudziesięciu złotych.

Po wprowadzonych zmianach opłata za wywóz odpadów w Głogowie będzie naliczana od każdej osoby. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w przypadku nieruchomości mieszkalnych, ustala się zróżnicowaną miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość:

• 32,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje od 1 do 3 osób,

• 31,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkują 4 osoby,

• 27,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje 5 osób,

• 24,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje 6 osób,

• 22,00 zł za każdego mieszkańca, jeśli nieruchomość/lokal zamieszkuje 7 i więcej osób.