CENTRALNE OGRZEWANIE – co ma wpływ na jego sprawne uruchomienie?

CENTRALNE OGRZEWANIE – co ma wpływ na jego sprawne uruchomienie?

Decyzję o rozpoczęciu sezonu grzewczego podejmuje każdy Zarządca nieruchomości indywidualnie po wcześniejszej analizie warunków pogodowych. Nie ma narzuconego przepisami prawa jednego terminu. Zazwyczaj jest to przełom września i października.

Zanim nastąpi uruchomienie należy przygotować się do sezonu by uniknąć przykrych niespodzianek na instalacji grzewczej. Właściwe jej przygotowanie należy do Spółdzielni, jednak trzeba pamiętać, że mieszkańcy też mają w tym swój udział.

Przygotowując się do rozpoczęcia sezonu grzewczego corocznie pojawiają się informacje do mieszkańców o nastawieniu głowic termostatycznych w pozycji „5” w celu zapobiegania ewentualnemu zapowietrzeniu instalacji. Jest to również sygnał do zakończenia jakichkolwiek prac remontowych na instalacji centralnego ogrzewania. Niestety nadal zdarzają się sytuacje kiedy w trakcie uruchomienia ciepła, które trwa zwykle 1-3 dni, użytkownicy nadal prowadzą remonty i mają zdemontowane grzejniki. Wówczas dochodzi do zalania mieszkań. Mamy również przypadki, że mieszkańcy bez wiedzy i zgody Spółdzielni sami ingerują w część wspólną spuszczając wodę z instalacji centralnego ogrzewania. Są to działania niedopuszczalne. W konsekwencji następuje wstrzymanie procesu grzewczego w budynku oraz dodatkowe koszty obsługi związane z ponownym napełnianiem instalacji, które pokrywają wszyscy właściciele. Ten proces wydłuża czas o kolejne dni na dostawę ciepła do pozostałych lokali w budynku. Wielokrotnie sygnalizujemy by wszystkie roboty remontowe w mieszkaniach wykonywać w miarę możliwości pomiędzy sezonami grzewczymi, a w przypadku kiedy jest to niemożliwe z różnych przyczyn, prosimy o powiadomienie administracji osiedlowej.

Przed uruchomieniem ciepła niezbędne jest sprawdzenie przez użytkowników mieszkań łączeń instalacji pod kątem ewentualnych przecieków i nieszczelności. Należy też obejrzeć grzejniki czy ich powłoka nie jest uszkodzona. Gdy zauważymy odpryski należy zabezpieczyć je miejscowo – inaczej łatwo o korozję. Są to czynności konserwacyjne mające wpływ na użytkowanie grzejników.