Budki lęgowe dla jerzyków

Budki lęgowe dla jerzyków

W maju na budynkach przy ulicy Jagiellońskiej 23 oraz Jagiellońskiej 27 pojawiły się budki lęgowe dla dziewięciu par jerzyka pospolitego. Jest to pierwsza taka inicjatywa przeprowadzona na terenie zasobów Spółdzielni, w ramach której zawieszono budki dla tego ptaka podarowane przez członkinie Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków (OTOP) a zarazem mieszkanki Osiedla Piastów Śląskich.

Czas pokaże, czy jeszcze w tym roku zostaną zasiedlone. Budki przygotowano na przylot jerzyków do naszego kraju, dlatego istnieje duża szansa, że je odnajdą, a może nawet odchowają w nich młode. Ich konstrukcja jest solidna, wykonana z trwałego trocinobetonu o dobrych właściwościach izolacyjnych. W ubiegłym roku takie same zostały zawieszone na innych budynkach naszego miasta, w ramach zadania realizowanego z Budżetu Obywatelskiego Gminy Miejskiej Głogów.

Jerzyki to ptaki miast. W Polsce gnieżdżą się prawie wyłącznie w obiektach budowlanych. Miejscami rozrodu tych ptaków są różnego rodzaju szczeliny i ubytki w elewacjach oraz otwory wentylacyjne. Największą liczbę potencjalnych miejsc do gniazdowania dostarcza przede wszystkim budownictwo wielorodzinne z wielkiej płyty. Na przestrzeni ostatnich lat na budynkach tych były prowadzone na dużą skalę prace dociepleniowe, w wyniku których wiele potencjalnych miejsc do gniazdowania ptaków zostało uszczuplonych, m.in. przez konieczność docieplenia przestrzeni na wysokości stropodachów i wykańczania kratkami otworów wentylacyjnych.

Warto podkreślić, że jerzyki są bardzo czystymi ptakami – odchody wynoszą z gniazda, przez co nie brudzą nimi elewacji. Przy tym są bardzo pożyteczne – ich pożywieniem są komary i meszki oraz inne owady. Obliczono, że w momencie karmienia młodych, para jerzyków chwyta ich dziennie nawet 20 tysięcy, a trzeba pamiętać, że ptaki te żyją w koloniach i polują grupowo. W pogoni za zdobyczą potrafią rozpędzić się w locie do 200 km/h!

To jedyne utworzone sztuczne siedliska do gniazdowania ptaków na terenie Spółdzielni. W 2019 roku zostały zrekompensowane w proporcji 2:1 gniazda jaskółki oknówki w podcieniach lokali użytkowych przy ulicy Budziszyńskiej 1-5, utracone w wyniku prowadzonych w nieruchomości prac termomodernizacyjnych. Pod sztucznymi miskami lęgowymi dla 38 par ptaków tego gatunku zamontowano półki zabezpieczające ściany oraz posadzki przed zabrudzeniami, dzięki czemu wyeliminowano uciążliwość związaną z aktywnością tych ptaków podczas wyprowadzania lęgów. Również i one są naszymi sprzymierzeńcami w biologicznej walce z komarami i innymi owadami uprzykrzającymi lato w mieście.

Korzystano z materiałów informacyjno-edukacyjnych dostępnych na stronie internatowej otop.org.pl oraz puls.edu.pl