Elektroniczne rozliczenie za wodę

Mieszkasz w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie?
Chcesz otrzymywać rozliczenie za zużycie wody w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej?

Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.
Uwaga! Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z otrzymaniem rozliczenia w formie elektronicznej już od kolejnego miesiąca.
Przysłane dane muszą zostać sprawdzone i wprowadzone do systemu przed uruchomieniem rozliczenia za dany miesiąc.

Informujemy, że adres mailowy jest przyporządkowany do nazwiska płatnika. Na ten sam adres mailowy będą wysyłane rozliczenia z wszystkich mieszkań, których płatnik jest właścicielem.

 

 

Masz problem? Potrzebujesz pomocy?

Osiedle Hutnik, Chrobry, Kopernik A – tel. 76 852 07 76

Osiedle Kopernik C, Śródmieście, Piastów Śl. B – tel. 76 852 07 66

Osiedle Kopernik B, Piastów Śl. A – tel. 76 852 07 75

  Wypełnij wszystkie pola oraz potwierdź zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych.

  Numer budynku:

  Numer mieszkania:

  Numer punktu poboru:


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze”, ul. Gen. Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w SM „Nadodrze” możliwy jest pod numerem telefonu 601582750 lub na adres e-mail: burkiewicz@lg.onet.pl, lub wskazany wyżej adres administratora.
  3) Pani/Pana dane osobowe, w szczególności adres poczty elektronicznej (e-mail) przetwarzane będą w celu dostarczania rozliczenia za zużycie wody i odprowadzanie ścieków, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
  5) Pani /Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w pkt. 3 celów przetwarzania. Przez okres do czasu zakończenia ich realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
  6) Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, przenoszenia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
  7) Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  8) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych uniemożliwi dostarczanie wymienionego w punkcie 3. rozliczenia.