Elektroniczne rozliczenie za wodę

Mieszkasz w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie?
Chcesz otrzymywać rozliczenie za zużycie wody w formie elektronicznej na wskazany adres poczty elektronicznej?

Wystarczy, że wypełnisz poniższy formularz.
Uwaga! Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z otrzymaniem rozliczenia w formie elektronicznej już od kolejnego miesiąca.
Przysłane dane muszą zostać sprawdzone i wprowadzone do systemu przed uruchomieniem rozliczenia za dany miesiąc.

Informujemy, że adres mailowy jest przyporządkowany do nazwiska płatnika. Na ten sam adres mailowy będą wysyłane rozliczenia z wszystkich mieszkań, których płatnik jest właścicielem.

 

 

Masz problem? Potrzebujesz pomocy?

Osiedle Hutnik, Chrobry, Kopernik A – tel. 76 852 07 76

Osiedle Kopernik C, Śródmieście, Piastów Śl. B – tel. 76 852 07 66

Osiedle Kopernik B, Piastów Śl. A – tel. 76 852 07 75

    Wypełnij wszystkie pola oraz potwierdź zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych.

    Numer budynku:

    Numer mieszkania:

    Numer punktu poboru: