Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej

Głogów, 7 luty 2024 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnie Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. „Remont instalacji elektrycznej w budynkach wielorodzinnych”

Dotyczy: wykonania dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. Remont instalacji elektrycznej w budynkach wielorodzinnych w Głogowie przy ul.

1) Głowackiego 4b-4c ( projekt bez oświetlenia piwnic)
2) Sienkiewicza 2a-2h ( w całym zakresie)
3) Armii Krajowej 2-30 (w całym zakresie)
4) Armii Krajowej 2a-2f ( w całym zakresie)

Opracowanie winno zawierać:

 1. Dobór rozdzielnic głównych (RG), tablic licznikowych (TL) oraz Tablic mieszkaniowych (TM)
  Należy zastosować w dokumentacji projektowej rozdzielnice (wg. przyjętej standaryzacji w zasobach SM „Nadodrze”).
  W TL przewidzieć montaż tablic licznikowych 3-fazowych dla wszystkich lokali mieszkalnych.
 2. Dobór przewodów WLZ oraz przewodów zasilających lokale mieszkalne.
  Do zasilania mieszkań przewidzieć przewody 5-cio żyłowe.(przekrój żył w zależności od spadku napięcia i obciążenia jednak nie mniejszy niż 6mm2)
 3. Dobór instalacji oświetlenia:
  Oświetlenie klatek schodowych
  Oświetlenie piwnic – komórki lokatorskie, komunikacja
 4. Wykonanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru na całe zadanie
 5. Dokumentacje techniczną należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż, oraz z przedsiębiorstwem energetycznym Tauron. Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 6. Termin wykonania ww. dokumentacji 28.06.2024.
  Ceny ofertowe należy podać oddzielnie dla każdego budynku. Dopuszcza się składanie ofert na wybrane budynki.

 

Ofertę w powyższym zakresie należy złożyć:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Gen. W. Sikorskiego 48 w Głogowie do dnia 21.02.2024 do godz. 15.00. Wybór ofert dnia 22.02.2024 o godz. 11.00

Oferta powinna być doręczona w nieprzejrzystej kopercie z napisem: „Oferta – Projekty instalacji elektrycznej adres zadania”

Dodatkowe informacje dostępne są pod nr tel. 76 852 07 23, których udzieli: Sebastian Tryka