Lokale użytkowe do wynajęcia

Głogów, dnia 1o.10.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67- 200 Głogów

POSIADA LOKALE UŻYTKOWE DO WYNAJĘCIA

Osiedle „Śródmieście”

przy ul.

Al. Wolności 19 pow. użytkowa 96,60 m2

Al. Wolności 19 pow. użytkowa 40,00 m2

 

Osiedle „Hutnik”

przy ul.

Długosza 19 pow. użytkowa 18,60 m2

 

Osiedle „Chrobry”

przy ul.

G. Morcinka 8 – 15B pow. użytkowa 239,40 m2

LOKAL PO GENERALNYM REMONCIE

G. Morcinka 8 – 13B pow. użytkowa 67,30 m2

Morcinka 8 – 5A pow. użytkowa 135,60 m2

G. Morcinka 8 -12B pow. użytkowa 100,90 m2

G. Morcinka 8 -21B pow. użytkowa 132,00 m2

 

Osiedle „Kopernik B”

przy ul.

Kosmonautów Polskich 49 pow. użytkowa 869,60 m2

 

Osiedle „Kopernik C”

przy ul.

Gwiaździsta 3A pow. użytkowa 26,30 m2

 

Osiedle „Piastów Śląskich A”

przy ul.

Królewska 8A pow. użytkowa 262,00 m2

Królewska 39 pow. użytkowa 30,20 m2

Budziszyńska 3A pow. użytkowa 172,00 m2

Budziszyńska 1E pow. użytkowa 51,70 m2

Rycerska 27A pow. użytkowa 7,00 m2

 

W ofercie należy podać:

  • wysokość czynszu za najem w formie ryczałtu /netto/
  • dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej
  • rodzaj prowadzonej działalności.

 

Ofertę na najem lokalu należy złożyć w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 do dnia 27.10.2023 r. do godz. 12.00 wraz z załączonym dowodem wpłaty wadium w kwocie 500,00 zł.

Wadium należy wpłacić na rachunek Spółdzielni:
BSW nr 93 8669 0001 0141 7450 2000 0036.
Wniesiona wpłata z tytułu wadium nie podlega oprocentowaniu.
W przypadku rezygnacji z zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przez oferenta wpłacone wadium przepada.

Informacji udziela Zespół ds. Lokali Użytkowych.
Możliwość oglądania lokali na życzenie klienta po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Spółdzielnia zastrzega sobie możliwość unieważnienia wyboru ofert bez podania przyczyn.

 

Wykaz lokali użytkowych do sprzedaży przy ul:

  1. G.Morcinka 8 -15B pow. 239,40 m2

  2. Kosm. Polskich 49 pow. 869,60 m2

  3. Al. Wolności 19 pow. 96,60 m2

  4. Królewska 8A pow. 262,00 m2

  5. Budziszyńska 3A pow. 172,00 m2

  6. Budziszyńska 5A pow. 156,00 m2

 

W/w lokale można również wynająć.

Tel. 76 852 07 95, 96 tel. kom. 501 503 133