Centrala

Sekretariat Zarządu

tel. 76 852 07 00

tel. 76 852 07 05

e-mail: sekretariat@smnadodrze.pl

Pogotowie Awaryjne

Sprawy dot. opłat za mieszkania

tel. 994 

kom. 501 502 994

tel. 76 831 28 27

tel. 76 852 06 24

(po godzinie 15 i w dni wolne od pracy; w pozostałym czasie usterki i inne kwestie techniczne należy zgłaszać administracjom osiedlowym)

Osiedla Kopernik C, Piastów Śl. B – tel. 76 852 07 53

Osiedla Kopernik A, Hutnik – tel. 76 852 07 54

Osiedla Chrobry, Piastów Śl. A – tel. 76 852 07 55

Osiedla Śródmieście, Kopernik B – tel. 76 852 07 56

e-mail: czynszeoplaty@smnadodrze.pl

Sprawy dotyczące rozliczania wkładów mieszkaniowych i budowlanych

Sprawy dotyczące zadłużenia i windykacji

tel. 76 852 07 51

e-mail: czlonkowski@smnadodrze.pl

tel. 76 852 07 52

e-mail: prawny@smnadodrze.pl

Dział członkowsko – mieszkaniowy (sprzedaż/kupno mieszkania)

W sprawach opłat za wodę i ciepło

 

tel. 76 852 07 80

tel. 76 852 07 81

e-mai: czlonkowski@smnadodrze.pl

Osiedle Hutnik, Chrobry, Kopernik A – tel. 76 852 07 76

Osiedle Kopernik C, Śródmieście, Piastów Śl. B – tel. 76 852 07 66

Osiedle Kopernik B, Piastów Śl. A – tel. 76 852 07 75

e-mail: woda@smnadodrze.pl

Dział techniczny

(m.in. wydawanie wytycznych w sprawie remontów)

Administracje osiedlowe

(m.in. zgłaszanie awarii i usterek – w godzinach pracy Spółdzielni)

tel. 76 852 07 21

e-mail: techniczny@smnadodrze.pl

tel. 76 852 07 22

e-mail: diagnostyka@smnadodrze.pl

Os. Śródmieście – 76 852 08 10 e-mail: srodmiescie@smnadodrze.pl

Os. Hutnik – 76 852 08 20 e-mail: hutnik@smnadodrze.pl

Os. Chrobry – 76 852 08 30 e-mail: chrobry@smnadodrze.pl

Os. Kopernik A – 76 852 08 40 e-mail: kopernika@smnadodrze.pl

Os. Kopernik B – 76 852 08 50 e-mail: kopernikb@smnadodrze.pl

Os. Kopernik C – 76 852 08 60 e-mail: kopernikc@smnadodrze.pl

Os. Piastów Śl. A ­- 76 852 08 70 e-mail: piastowa@smnadodrze.pl

Os. Piastów Śl. B – 76 852 08 80 e-mail: piastowb@smnadodrze.pl

Dział organizacyjny (w tym kadry)

Dział eksploatacji

tel. 76 852 07 07

e-mail: organizacyjny@smnadodrze.pl

tel. 76 852 07 12

e-mail: kadry@smnadodrze.pl

tel. 76 852 07 82

e-mail: eksploatacja@smnadodrze.pl

Zespół do spraw lokali użytkowych

Dział wspólnot mieszkaniowych

tel. 76 852 07 96

e-mail: lokaleuzytkowe@smnadodrze.pl

tel. 76 852 07 27

e-mail: wspolnoty@smnadodrze.pl

Stanowisko ds. informacji społecznej

Stanowisko ds. inwestycji i środków pomocowych

tel. 76 852 07 08

e-mail: media@smnadodrze.pl

tel. 76 852 07 18

e-mail: inwestycje@smnadodrze.pl

Stanowisko ds. BHP i PPOŻ

 

tel. 76 852 07 11

e-mail: bhp@smnadodrze.pl