Wymiana okienek piwnicznych ul. Budowlanych

Głogów, dnia 25.06.202 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów Administracja Osiedla „Hutnik” ul. Budowlanych 8 zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Wymiana okienek piwnicznych w budynku wielorodzinnym przy ul. Budowlanych 4, 6, 67-200 Głogów nieruchomość 05

Termin realizacji do 31.10.2024 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 03.07.2024 r. do godz. 15.00 w Administracji Osiedla Hutnik w Głogowie przy ul. Budowlanych 8, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.07.2024r. o godz. 13.00 w siedzibie Administracji Osiedla Hutnik w Głogowie przy ul. Budowlanych 8, 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

 

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracja Osiedla „Hutnik” ul. Budowlanych 8 tel. +48 76 852 08 20, których udzieli Mirosław Szymański – Administracja Osiedla „Hutnik.”