Sprzedaż lokalu mieszkalnego ul. Plutona

Głogów, dnia 06.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

Ustnego przetargu nieograniczonego na ustanowienie odrębnej własności i sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Głogowie

ul. Plutona 2/34 – pow. użytkowa 62,70 m2

Lokal położony jest w wieżowcu, na IV piętrze, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc oraz przedpokoju

Cena wywoławcza do przetargu – 287.000,00 zł

  1. Data przeprowadzenia przetargu (licytacji) – 2 października 2023 r. godz. 8.30
  2. Składanie ofert wraz z potwierdzeniem wpłaty wadium do dnia 29 września 2023 r. do godz. 12-tej, w siedzibie Spółdzielni przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48 – w Kancelarii znajdującej się na parterze budynku (pok. Nr 10)

  1. Wpłata wadium w wysokości 3.000,00zł na rachunek Nr – 12 8669 0001 0141 7450 2000 0039 Bank Spółdzielczy Wschowa.

  1. Miejsce przeprowadzenia przetargu – siedziba Spółdzielni przy ul. Gen. Sikorskiego 48 – sala Nr 3 na parterze budynku.

  1. Oglądanie mieszkania – po umówieniu terminu z pracownikami Administracji Osiedla „Kopernik B” –ul. Kosmonautów Polskich 51/1, tel. 76/ 85 20 850, kom. 501 502 952.

  1. Termin wpłaty wylicytowanej ceny nabycia – 14 dni od daty rozstrzygnięcia przetargu.

  1. Opłaty za lokal – opłatami za lokal nabywca obciążany będzie od następnego dnia po rozstrzygnięciu przetargu, t.j 3 października 2023 r.

  2. Wydanie lokalu – w terminie do 7 dni od dokonania wpłaty ceny nabycia i podpisaniu umowy określającej warunki zawarcia notarialnej umowy przeniesienia własności lokalu

W przetargu mogą uczestniczyć tylko osoby, które złożyły oferty przystąpienia do przetargu i dokonały wpłaty wadium w wyznaczonym terminie.

Przetarg będzie przeprowadzony zgodnie z przepisami ustawy Prawo Spółdzielcze, Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, Statutu Spółdzielni oraz Regulaminu określającego zasady nabywania członkostwa i ustanawiania praw do lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie, które znajdują się do wglądu w siedzibie Spółdzielni. Do przetargu może przystąpić cudzoziemiec, który spełnia warunki określone w ustawie z dnia 24.03.1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. z dn. 07.12.2017r. poz. 2278).

Spółdzielnia zastrzega prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn na każdym etapie postępowania, bez prawa dochodzenia jakichkolwiek roszczeń przez uczestników przetargu.

Informacje na temat przetargu można uzyskać pod numerem telefonu: 76/ 85 20 781 lub 76/ 85 20 780, kom. 501 503 147.