Remont WLZ, RG, TRN ul. Saturna

Głogów, dnia 24.11.2021 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów, Administracja Osiedla „Kopernik C” ul. Gwiaździsta 27, 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Remont WLZ, RG, TRN z przeniesieniem liczników energii z mieszkań do piwnic w budynku przy ul. Saturna 88, 90, 92

Termin realizacji do 29.03.2022 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 08.12.2021 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 09.12.2021r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wartość i termin wpłacenia wadium jest wskazane w W.Z.

 

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Kopernik C” ul. Gwiaździsta 27, tel. +48 76 852 08 63, których udzieli Katarzyna Kuklasińska