Remont klatek schodowych ul. Niedziałkowskiego

Głogów, dnia 02.11.2022r

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Hutnik” ul. Budowlanych 8 zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

,,Remont klatek schodowych przy ul. Niedziałkowskiego 4A-4C”

Termin realizacji do 07.04.2023 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 21.11.2022 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.11.2022 r. o godz. 11.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wartość i termin wpłacenia wadium jest wskazane w W.Z.

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Hutnik”, ul. Budowlanych 67-200 Głogów tel. +48 76 852 0823, których udzieli Mirosław Szymański