Remont klatek schodowych al. Wolności

Głogów, dnia 20.12.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów Administracja Osiedla „Śródmieście”, al. Wolności 19 zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Remont klatek schodowych w budynku mieszkalnym przy al. Wolności 18-18C

Termin realizacji do 31.03.2023 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 03.01.2024 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 04.01.2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wartość i termin wpłacenia wadium jest wskazane w W.Z.

 

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracja Osiedla „Śródmieście” al. Wolności 19 tel. +48 76 852 08 10, których udzieli Grzegorz Dederek – Administracja Osiedla „Śródmieście”