Remont instalacji elektrycznej ul. Słowiańskia

Głogów, dnia 13.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów Administracja Osiedla „Śródmieście” Al. Wolności 19 zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Remont instalacji elektrycznej „WLZ” przy ul. Słowiańskiej 22a-22d

Termin realizacji od 15.01.2024 do 29.03.2024 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 04.10.2023 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.10.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wartość i termin wpłacenia wadium jest wskazane w W.Z.

 

Dodatkowe informacje dostępne są w pokoju nr 113 przy ul. Gen. W. Sikorskiego 48 w Głogowie, których udzieli Gł. Spec. ds. elektrycznych Sebastian Tryka tel. 76 852 07 23,