Remont dachu budynku ul Armii Krajowej 1-1e

Głogów, dnia 03.08.2022 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów – Administracja Osiedla „Chrobry” ul. Armii Krajowej 5 zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Remont dachu budynku wielorodzinnego przy ul Armii Krajowej 1-1e

Termin realizacji do 17.10.2022 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 17.08.2022 r. do godz. 15.00 w kancelarii Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.08.2022 r. o godz. 10.30 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „Nadodrze” w Głogowie przy ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.
  4. Wartość i termin wpłacenia wadium jest wskazane w W.Z.

 

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracja Osiedla „Chrobry” ul. Armii Krajowej 5 tel. +48 76 852 08 30, których udzieli Joanna Rudnicka – Administracja Osiedla „Chrobry”