Remont części chodnika ul. Morcinka

Głogów, dnia 06.09.2023 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa ,,Nadodrze” w Głogowie, ul. Generała Władysława Sikorskiego 48, 67-200 Głogów, Administracja Osiedla „Chrobry” ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów zaprasza do składania pisemnych ofert cenowych na:

Remont części chodnika przy ul. Morcinka 16-16e” Nieruchomość nr 4, osiedle Chrobry.

Termin realizacji do 15.11.2023 r.

  1. Oferty należy składać do dnia 21.09.2023 r. do godz. 15.00 w Administracji Osiedla Chrobry w Głogowie, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów.
  2. Otwarcie ofert nastąpi dnia 22.09.2023 r. o godz. 11.00 w w Administracji Osiedla Chrobry w Głogowie, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 5, 67-200 Głogów.
  3. Warunki Zamówienia (W.Z.) dostępne są w wersji cyfrowej. W celu pobrania W.Z. należy dokonać rejestracji na platformie „przetargi”. Aby dokonać rejestracji należy wysłać prośbę o przekazanie W.Z. pod adres przetargi@smnadodrze.pl z podaniem następujących danych: tytuł przetargu, nazwę firmy lub imię i nazwisko osoby składającej ofertę, adres siedziby firmy lub adres zamieszkania, nr telefonu, adres e-mail. W odpowiedzi otrzymacie Państwo dane umożliwiające pobranie W.Z. Podmioty zarejestrowane nie muszą dokonywać ponownej rejestracji.

 

Dodatkowe informacje dostępne są w Administracji Osiedla „Chrobry” ul. Armii Krajowej 5, tel. +48 76 852 08 30, których udzieli J. Rudnicka