Zawiadomienie

Głogów, dnia 18.08.2023r.

ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie – Administracja Osiedla Chrobry działając na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, informuje mieszkańców Nieruchomości Nr 04 położonej w Głogowie przy ulicy Gustawa Morcinka 16-16e,18-18h, Wojska Polskiego 15-15h nr geod. działki: 276/12 obręb 0004 Chrobry, o zamiarze złożenia w Wojewódzkim Urzędzie Ochrony Zabytków we Wrocławiu Delegatura w Legnicy wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie następujących drzew:

  1. Jarząb obwód pnia drzewa mierzony na wys.130 wynosi 57 cm
  2. Robinia akacjowa obwód pnia drzewa mierzony na wys.130 wynosi 95 cm
  3. Robinia akacjowa obwód pnia drzewa mierzony na wys.130 wynosi 100 cm
  4. Robinia akacjowa obwód pnia drzewa mierzony na wys.130 wynosi 72 cm
  5. Jesion obwód pnia drzewa mierzony na wys.130 wynosi 153 cm
  6. Jesion obwód pnia drzewa mierzony na wys.130 wynosi 110 cm
  7. Świerk obwód pnia drzewa mierzony na wys.130 wynosi 103 cm

 

Z projektem wniosku można zapoznać się w Administracji Osiedla Chrobry z siedzibą przy ulicy Armii Krajowej 5, w którym zawarto szczegółową informację o miejscu usytuowania drzew w obrębie ww. Nieruchomości oraz określono przyczynę, dla której wskazuje się je do usunięcia ( informację można uzyskać telefonicznie pod numerem : 76 85 20 835).
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie jednocześnie informuje, że zainteresowane osoby mogą zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 18.09.2023r.