Zawiadomienie

Głogów, dnia 10.10.2022 r.

OGŁOSZENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie – Administracja Osiedla Kopernik A, działając na podstawie art. 83 ust. 4 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, informuje mieszkańców Nieruchomości Nr 7, położonej w Głogowie przy ulicy Perseusza 42 – 50; Perseusza 52 -62; Perseusza 64 – 74; Perseusza 88 – 96, nr geod. działek 4/4; 1/3 – obręb XVIII, o zamiarze złożenia w Urzędzie Miasta Głogowa wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa:

 

L .p wskazana na załączniku – mapie poglądowej

Nazwa gatunku

Obwód pnia drzewa (cm)

mierzony na wysokości pnia 130 cm – w przypadku drzew, na których usunięcie jest wymagane zezwolenie.

Zgoda na usunięcie

1.

Jarząb pospolity

102 cm na wys.130 cm

usunięcie

 

Z projektem wniosku można zapoznać się w Administracji Osiedla Kopernik A z siedzibą przy ulicy Perseusza 2, w którym zawarto szczegółową informację o miejscu usytuowania drzewa w obrębie ww. Nieruchomości oraz określono przyczynę, dla której wskazuje się je do usunięcia (informację można uzyskać telefonicznie pod numerem: 76/8520845).

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Nadodrze” w Głogowie jednocześnie informuje, że zainteresowane osoby mogą zgłaszać uwagi w przedmiotowej sprawie w terminie do dnia 10 -10-2022 r

Po konsultacjach społecznych wniosek zostanie złożony w Urzędzie Miasta Głogowa.